Sprenevedanje brez primere

Sprenevedanje brez primere

E-cigareta in ZOUTI: Sprejetje predlaganega ZOUTI in s tobačnimi izdelki izenačenih trošarin na e-cigarete bo pripeljalo do zatrtja trga e-cigaret v slovenskem prostoru. To nima etičnega opravičila v odnosu do državljanov kadilcev oziroma uporabnikov e-cigaret. Na roko gre le lobistom, ki skrbijo za dobiček farmacevtske in tobačne industrije. S tem bi se bržkone strinjal tudi Goran Klemenčič, ki je zapisal: “Za tako drastično regulativo v tem trenutku preprosto ni strokovno-znanstvene podlage, in je v naših očeh nesorazmerna ter neutemeljena. Je pa veliko argumentov, ki vodijo do jasnega zaključka, da bi tovrsten ukrep koristil tako tobačni kot farmacevtski industriji (zelo dobro je dokumentirano lobiranje obeh omenjenih skupin pri EU na to […]

Za milijardo življenj gre!

Za milijardo življenj gre!

Elektronska cigareta globalno: Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo zaradi uporabe tobačnih izdelkov v tem stoletju umrla milijarda ljudi. E-cigareta bi, glede na pozitivne izsledke neodvisnih študij, lahko rešila velik delež teh življenj. A vendar, ne! So ta življenja manj pomembna od akumulacije dobička v megakorporacijah? Niso. Toda v kapitalizmu je res očitno pomemben zgolj denar. Elektronske cigarete pa ne morejo zmagati, ne da bi pri tem neizogibno izgubljala dva globalna velikana: farmacija in tobačna industrija. Dobiček, gor ali dol, milijarda življenj je pomembnejša! Rigorozno zatiranje trga e-cigaret, ki bo številne kadilce zagotovo prikrajšalo za trenutno edino manj škodljivo alternativo, se zdi skregano z vsako logiko, ki ima moralni oziroma […]

Češnjica na torti – enormne trošarine na e-tekočine

Češnjica na torti – enormne trošarine na e-tekočine

Kot da predlog ZOUTI ne bi dovolj rigorozno omejeval dostopnost e-cigaret, Ministrstvo za finance predlaga še nerazumne trošarine na nikotinske e-tekočine (1 € na 1 ml), ki bi bile daleč najvišje v Evropi. Nezaslišano! Očitno bi že do skrajnosti zatirano prodajo manj škodljive alternative tobaku najraje kar izkoreninili. Na ta račun bodo, še enkrat več, pošteno izgubili državljani kadilci, pridobili pa tobačna in farmacevtska industrija. Z Ministrstva za finance, kjer so skovali briljantni predlog, so poslali sledečo obrazložitev: »Vodilo predlagatelja (ministrstva za finance) pri oblikovanju ureditve na področju e-cigaret, je bilo uvedba obdavčitve, primerljive s cigaretami. Namera temelji na stališču zdravstvene stroke, ki ugotavlja, da so e-cigarete prav toliko škodljive […]

Vejperje bi vrgli kar v kadilnice!

Vejperje bi vrgli kar v kadilnice!

Predlog ZOUTI v 42. členu (VII.) navaja: »(1)Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in v zasebnih vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb.« E-cigarete je treba vsekakor izvzeti iz predloga 42. člena. Sekundarna uporaba e-cigarete namreč (v nasprotju s sekundarno uporabo klasičnih tobačnih izdelkov) NIMA dokazano škodljivih učinkov! Predlog prepovedi uporabnikom e-cigaret tudi nalaga, da le-te ne smejo uporabljati v javnih prostorih, lahko pa jo, ironično, uporabljajo v javnih kadilnicah! Nepredstavljivo je, da se uporabnike e-cigaret (ki so uporabniki pretežno zaradi opuščanja kajenja) sili v isti prostor s klasičnimi kadilci (kadilnica, 43. člen), kjer bodo izpostavljeni sekundarnemu kajenju oziroma tistim izdelkom, […]

Kaj preostane obstoječim prodajalcem?

Kaj preostane obstoječim prodajalcem?

E-cigareta in ZOUTI: Borba z mlini na veter? Zaprtje trgovin? Tožbe države? Poglejmo. V Sloveniji e-cigarete ter posodice za ponovno polnjenje tržijo manjša podjetja, ki so se specializirala za prodajo teh izdelkov. Učinek predloga ZOUTI bi več kot očitno pripeljal do njihovega množičnega zapiranja. Naivno bi bilo namreč pričakovati, da bodo pri pogojih, ki jih nalaga ZOUTI, ohranili prodajo. Stroški, s katerimi bi zadostili zahtevam zakona, bodo previsoki, za veliko večino izdelkov iz ponudbe pa zahtevanih testov niti ne bodo mogli zagotoviti (preveliko število možnih kombinacij uporabe izdelkov, popolna okrnitev izbora e-cigaret in nikotinskih posodic za ponovno polnjenje). Kajti, glede na predlog ZOUTI obstoječemu uvozniku/proizvajalcu v Sloveniji ostane le, da […]

Bodo slovenski kadilci ostali brez informacij o e-cigaretah?

Bodo slovenski kadilci ostali brez informacij o e-cigaretah?

E-cigareta in ZOUTI: Tu sta še dva neslavna predloga: 28. člen, ki prepoveduje oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, torej tudi elektronskih cigaret, ter 29. člen, ki prepoveduje še spletno prodajo le-teh. Glede oglaševanja bi človek rekel, nič takega, saj je bilo prepovedano že prej. A naj pojasnim neskladja predloga ZOUTI z vodili sodobne zahodne družbe, za kakršno se baje imamo. Prepoved oglaševanja je logična in dopustna samo pri modelih, ki apriori, neločljivo vsebujejo nikotin. In pri polnilih, ki vsebujejo nikotin. Prepoved oglaševanja in spletne prodaje izdelkov, ki ne vsebujejo nikotina ali so brez e-tekočine, pa je s pravnega vidika nerazumljiva in neizvedljiva. E-cigareta (ko izvzamemo e-tekočino) je sestavljena […]

Nebuloze, ki ne sodijo v »demokratično« družbo 21. stoletja

Nebuloze, ki ne sodijo v »demokratično« družbo 21. stoletja

E-cigareta in ZOUTI: 24., 28. in 29. člen predloga ZOUTI so ključni členi, ki obravnavajo regulacijo prodaje e-cigaret. V njih so zahteve, ki bodo v najboljšem primeru povsem okrnile izbiro e-cigaret v Sloveniji, v najslabšem pa kar (prikrito) ukinile njihovo prodajo. Največji problematiki, ki sta tudi hudo diskriminatorni in neetični, sta v odnosu do: slovenskih kadilcev, ki bi v prihodnje z e-cigareto lahko opustili kajenje ali zmanjšali število dnevno pokajenih cigaret. Najbolj oškodovan bo predvsem sloj kadilcev, ki ni vešč ali nima časa za brskanje po spletu, udejstvovanje na forumih in se ne želi ukvarjati z nakupovanjem prek spletnih trgovin v tujini.  slovenskih obstoječih trgovcev e-cigaret: upoštevajoč definicijo čezmejne prodaje […]

V nasprotju s samim seboj

V nasprotju s samim seboj

Predlog ZOUTI takole presoja posledice, ki naj bi jih dosegli s sprejetjem zakona: »Predlog zakona bo imel pozitivne učinke na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj bodo ukrepi, namenjeni zmanjševanju uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prispevali k zmanjšanju bremen bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem povezanih stroškov posameznikov, zdravstvenega sektorja in celotne družbe. Dolgoročno se bo pomembno zmanjšal delež kadilcev med mladimi in odraslimi, obolevnost in (prezgodnja) umrljivost zaradi tobaka, bolniška odsotnost z dela zaradi tobaka in upad produktivnosti zaradi kajenja. Kratkoročno in srednjeročno se bo zmanjšalo število novih kadilcev med mladimi ter povečalo število tistih, ki opustijo kajenje. Še nadalje se bo zmanjšala izpostavljenost tobačnemu dimu, predvsem […]

Demoniziranje e-cigarete v slovenskem prostoru

Demoniziranje e-cigarete v slovenskem prostoru

Večina slovenske populacije e-cigareto dojema skrajno negativno, bolj kot si to zasluži in bolj kot se to dogaja v tujini. ZOUTI tako v bran svojim predlogom navaja sledeči podatek: »Enako obravnavo elektronskih cigaret kot velja za vse ostale tobačne izdelke podpira 67 % polnoletnih prebivalcev Slovenije.« Navedba ne more biti ne verodostojna ne merodajna. Poglejmo, zakaj. V slovenskem javnem prostoru že od pojava e-cigaret vlada izkrivljena podoba le-te. Zanjo je značilen izrazito negativni odnos, ki je posledica treh ključnih dejavnikov, in sicer: 1)neutemeljene prepovedi oglaševanja e-cigaret v samih začetkih širjenja prodaje: Ker je bila prepoved oglaševanja izdana v začetni fazi širjenja trga e-cigaret, so bili kadilci in celotna slovenska javnost […]

Na račun neutemeljene bojazni čez trupla kadilcev?

Na račun neutemeljene bojazni čez trupla kadilcev?

E-cigareta in ZOUTI: ZOUTI kot najmočnejši argument za enačenje e-cigarete s tobačno izpostavlja bojazen, da bi po e-cigaretah nekontrolirano posegali mladoletni in nekadilci. V predlogu je zapisano sledeče: »Poleg tega raziskave kažejo, da so mladi, ki niso nikoli v življenju kadili navadnih cigaret, so pa že kdaj uporabili elektronsko cigareto, bolj podvrženi tveganju za kajenje običajnih cigaret v prihodnosti. /…/ S prepovedjo oglaševanja elektronskih cigaret, prepovedjo njihove prodaje mladoletnim, prepovedjo uporabe teh izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih in nadzorom nad prodajalci želimo preprečiti začetek uporabe teh izdelkov predvsem med mladimi.« Za prvo trditev ne obstajajo nikakršni merodajni in verodostojni dokazi. Večina statistik uporabe e-cigarete v skupinah, ki niso […]