Vejperje bi vrgli kar v kadilnice!

Vejperje bi vrgli kar v kadilnice!

Predlog ZOUTI v 42. členu (VII.) navaja: »(1)Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in v zasebnih vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb.« E-cigarete je treba vsekakor izvzeti iz predloga 42. člena. Sekundarna uporaba e-cigarete namreč (v nasprotju s sekundarno uporabo klasičnih tobačnih izdelkov) NIMA dokazano škodljivih učinkov!

Predlog prepovedi uporabnikom e-cigaret tudi nalaga, da le-te ne smejo uporabljati v javnih prostorih, lahko pa jo, ironično, uporabljajo v javnih kadilnicah! Nepredstavljivo je, da se uporabnike e-cigaret (ki so uporabniki pretežno zaradi opuščanja kajenja) sili v isti prostor s klasičnimi kadilci (kadilnica, 43. člen), kjer bodo izpostavljeni sekundarnemu kajenju oziroma tistim izdelkom, ki se jih želijo odvaditi!

Kaj pa tisti, ki so s pomočjo e-cigarete že opustili kajenje? V odnosu do njih je prav tako neetično, da se jih sili v uporabo e-cigarete v prostorih, ki so namenjeni kajenju tobačnih cigaret. Kajti uporabniki izključno e-cigarete ne smejo biti več tretirani kot kadilci, saj je para iz e-cigarete, zanje že vsaj 95 % manj škodljiva kot tobačni dim.

Uporabniki e-cigaret so tudi večinoma ozaveščeni glede škodljivosti tobaka in iz tega razloga kadilnic niti ne bodo več uporabljali. Zanje torej ne bo prostora ne na javnih mestih ne v kadilnicah in bodo depriviligirani celo v primerjavi s kadilci! Znova nedopustna situacija za svobodno družbo in še dodatni argument, ki sporoča, da je enačenje e-cigarete in tobaka nesprejemljivo.

Avtor: Alenka Ivančič, dipl. univ. nov.
Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji