Kaj preostane obstoječim prodajalcem?

Kaj preostane obstoječim prodajalcem?

E-cigareta in ZOUTI:

Borba z mlini na veter? Zaprtje trgovin? Tožbe države? Poglejmo. V Sloveniji e-cigarete ter posodice za ponovno polnjenje tržijo manjša podjetja, ki so se specializirala za prodajo teh izdelkov. Učinek predloga ZOUTI bi več kot očitno pripeljal do njihovega množičnega zapiranja. Naivno bi bilo namreč pričakovati, da bodo pri pogojih, ki jih nalaga ZOUTI, ohranili prodajo. Stroški, s katerimi bi zadostili zahtevam zakona, bodo previsoki, za veliko večino izdelkov iz ponudbe pa zahtevanih testov niti ne bodo mogli zagotoviti (preveliko število možnih kombinacij uporabe izdelkov, popolna okrnitev izbora e-cigaret in nikotinskih posodic za ponovno polnjenje).

Kajti, glede na predlog ZOUTI obstoječemu uvozniku/proizvajalcu v Sloveniji ostane le, da opravi toksikološke teste za določeni model e-cigarete (čeprav nihče niti natančno ne ve, kakšni naj bi ti testi sploh bili, saj za testiranje e-cigaret ne obstaja predpisana oziroma uveljavljena metoda?!), ki se »napolni« s polnili za enkratno uporabo, ali pa po uporabi zavrže. Slednje niti ni ekološko, glede na to, da vsaka e-cigareta vsebuje tudi baterijo, v primerjavi z modernejšimi e-cigaretami, ki uporabljajo vnovič napolnjljive baterije in posodice za ponovno polnjenje. Ti modeli e-cigaret so večinoma zastareli, tudi novejši tovrstni pa so manj uspešni pri doseganju cilja, ki je zmanjševanje ali opuščanje uporabe tobaka med zainteresiranimi kadilci. Proizvajajo manj pare, baterije pa držijo premalo časa, preden se iztrošijo ali zahtevajo ponovno polnjenje. Torej v obeh ozirih slabše zadovoljujejo potrebe oziroma pričakovanja kadilca.

Če upoštevamo še dejavnike, da je v Sloveniji e-cigareta slabo poznan izdelek z negativnim predznakom, da bo takšna podoba z enačenjem izdelka s tobakom samo še poglobljena, da so tobačne cigarete kadilcem dostopne praktično na vsakem koraku, da se e-cigaret ne bo smelo oglaševati, da ne bodo prisotne niti na spletu, da bodo zagriženi vejperji do opreme prišli v tujini, potem razumemo, da se računica uvoznikom za Slovenijo (vsaj manjšim in srednjim podjetjem) nikakor ne izide.

Glede na to, lahko upravičeno sklepam, da bodo kadilci, ki še niso uporabniki e-cigarete, pa tudi tisti, ki so kupovali pri domačih ponudnikih in ne bodo iskali alternativnih načinov dobave, vsaj za čas prehoda (dokler e-cigaret ne bodo ponudili »finančno zmogljivi«, najverjetneje tobačna ali farmacija, ki bodo lahko ugodili zahtevam ZOUTI) ostali pri hudo okrnjeni ponudbi (tako po številu izdelkov kot prodajnih mest) … morda celo brez možnosti nabave zanje manj škodljive alternative v Sloveniji!

Povedano drugače: sprejem ZOUTI bi škodoval tarčni skupini, kadilcem in uporabnikom, saj bodo obstoječi prodajalci s trga primorani odstraniti večino najbolj učinkovitih e-cigaret, namenjenih polnjenju z e-tekočino, če ne kar vseh, med njimi tudi vse visokonapredne e-cigarete, ki z varnostnimi mehanizmi omogočajo varnejšo izkušnjo uporabe. Neizogibno je, da bodo številni med uporabniki, posebno tisti, ki nimajo namena opustiti e-cigarete ali kajenja oziroma tega ne zmorejo z nobenimi drugimi pripomočki, znova posegli po bolj škodljivi tobačni cigareti.

Avtor: Alenka Ivančič, dipl. univ. nov.
Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji