Uporaba elektronske cigarete se deli na dva načina uporabe. Prvi način uporabe, ki je prisoten že od samega začetka je t.i. MTL »Mouth To Loung« način oz. inhaliranje najprej v usta in nato v pljuča. Gre pravzaprav za enak način uporabe kot pri tobačni cigareti. Drugi način uporabe pa je t.i. DTL »Direct To Loung« oz. direktno inhaliranje v pljuča, ki je zadnje čase precej v porastu. Gre za podoben način kot pri uporabi vodne pipe. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj ključnih razlik med obema načinoma uporabe in pokazali, zakaj je MTL način uporabe še vedno najbolj priporočljiv za vse uporabnike e-cigaret tako iz vidika zdravja kot tudi iz finančnega vidika.

Oprema

sub-ohm-dl-mtl-tanks

Sama oprema se glede na želeni način uporabe precej razlikuje. Za MTL način uporabe zadostuje osnovna oprema. Za DTL način uporabe pa načeloma potebujemo bolj napredno opremo. Uparjalniki za DTL način uporabe morajo imeti dovolj velike odprtine, saj ga uporabljamo na način, da inhaliramo direktno v pljuča. Ker med samo uporabo skozi takšen uparjalnik poteka veliko zraka, se tuljava znotraj uparjalnika tudi sprotno ohlaja. Da bi uparjalnik zaradi tega sprotnega hlajenja tuljave deloval kot se od njega pričakuje, ga moramo običajno uporabljati na večjih močeh (naprave z zmožnostjo 30W in več). Po drugi strani pa imajo MTL uparjalniki manjše odprtine za vstop zraka, ker za inhaliranje najprej v usta in nato v pljuča mora biti nekaj upora. Ker med samo uporabo poteka skozi uparjalnik manjša količina zraka, se takšne uparjalnike praviloma uporablja na manjših močeh (naprave z zmožnostjo do 20W praviloma zadostujejo).

Večina uparjalnikov je namenjena bodisi MTL načinu bodisi DTL nčinu uporabe. Obstajajo pa tudi takšni, ki v kombinaciji z različnimi nastavitvami in grelnimi glavami dobro delujejo tudi v obeh načinih.

Količina pare

9824a37a5d68bde642e42179fcf58ffa

Količina pare, ki jo lahko ustvari nek uparjalnik je odvisna od e-tekočine in njenih sestavin ter vrste uparjalnika in skladno s tem načina uporabe. Generalno gledano e-tekočine z več PG-ja (propilen glikola) proizvedejo manj pare kot tiste z več VG-ja (rastlinskega glicerina) in MTL način uporabe proizvede manj pare kot DTL način. Za slednje je razlog seveda preprost. Pri DTL načinu uporabe poteka skozi uparjalnik večja količina zraka saj običajno zaradi direktnega inhaliranja v pljuča napolnimo le-ta skorajda v celoti. Sama tuljava pa se, kot smo predstavili v prejšnji točki, segreva na večji moči. Pri MTL načinu uporabe pa s paro napolnimo le ustno votlino, katero nato vdihnemo v pljuča.

Glede na to, da je večina uporabnikov e-cigaret bivših kadilcev in da večina uporabnikov uporablja e-cigareto kot alternativo navadnim klasičnim cigaretam, količina pare, ki jo ustvarijo ne bi smela biti bistvenega pomena. Bistveno je, da s pomočjo e-cigarete uporabnik ne posega po tobačnih cigaretah. Zavedati se je potrebno, da z ustavrjanem velike količine pare morda motimo tudi ljudi, ki so v naši bližini.

Količina porabljene e-tekočine in vsebnost nikotina

Zaradi manjše količine proizvedene pare pri MTL načinu uporabe je tudi razumljivo količina porabljene e-tekočine manjša v primerjavi z DTL načinom. Povedano drugače, več kot pare proizvedemo večja je poraba e-tekočine.

Glede vsebnosti nikotina pa načeloma velja pravilo, da je za MTL način uporabe potrebna uporaba e-tekočin z večjo vsebnostjo nikotina. Vsak uporabnik e-cigarete, ki uporablja e-tekočine z nikotinom potrebuje določeno dozo, da poteši potrebo po nikotinu, ki jo je vajen še iz časov, ko je uporabljal tobačne cigarete. Ne glede na način uporabe in vrsto opreme lahko poenostavljeno povemo, da ob vsakokratni inhalaciji uporabnik v telo prejme približno enako količino nikotina. Se pravi manj pare z večjo vsebnostjo nikotina pri MTL načinu ali več pare z manjšo vsebnostjo nikotina pri DTL načinu uporabe za približno enak učinek.

Za povprečno vsebnost nikotina pri MTL načinu uporabe, bi lahko rekli, da je 6 – 18mg/ml, medtem ko je pri DTL načinu uporabe vsebnost nikotina pri večini uporabnikov večinoma 3mg/ml, maksimalno 6mg/ml. Uporaba e-tekočine z več kot 6mg/ml nikotina pri DTL načinu uporabe je za večino uporabnikov neprijetna saj velika količina pare in posledično velika količina nikotina precej dražita grlo (pekoč občutek).

Za primerjavo si poglejmo na poenostavljenem primeru uporabnika, ki se poslužuje obeh načinov uporabe:

MTL:

  • Vsebost nikotina: 12mg/ml
  • Poraba tekočine na dan: 4ml
  • Skupna količina vnešenega nikotina v telo: 48mg

DL:

  • Vsebnost nikotina: 3mg/ml
  • Poraba tekočine na dan: 16ml
  • Skupna količina vnešenega nikotna v telo: 48mg

Pri obeh načinih uporabe je uporabnik v telo vnesel enako količino nikotina. Ob tem je sicer pri DTL načinu uporabe proizvajal več pare a je tudi porabil bistveno več e-tekočine.

Poraba baterije

Sicer ne tako pomemben faktor, a kljub temu dovolj, da ga omenimo. Poraba baterije se vsekakor pri načinih uporabe razlikuje. Večja kot je potrebna moč, več baterije bomo porabili. In manjša kot je potrebna moč, manj baterije bomo porabili. Poleg tega pa, kot smo ponazorili v prejšnji točki, se količina porabljene e-tekočine in s tem tudi količina porabe baterije precej razlikuje.