V nasprotju s samim seboj

V nasprotju s samim seboj
Predlog ZOUTI takole presoja posledice, ki naj bi jih dosegli s sprejetjem zakona:

»Predlog zakona bo imel pozitivne učinke na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj bodo ukrepi, namenjeni zmanjševanju uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prispevali k zmanjšanju bremen bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem povezanih stroškov posameznikov, zdravstvenega sektorja in celotne družbe. Dolgoročno se bo pomembno zmanjšal delež kadilcev med mladimi in odraslimi, obolevnost in (prezgodnja) umrljivost zaradi tobaka, bolniška odsotnost z dela zaradi tobaka in upad produktivnosti zaradi kajenja. Kratkoročno in srednjeročno se bo zmanjšalo število novih kadilcev med mladimi ter povečalo število tistih, ki opustijo kajenje. Še nadalje se bo zmanjšala izpostavljenost tobačnemu dimu, predvsem otrok. Za zdravstveni sistem to predvsem dolgoročno, pa tudi že kratko in srednjeročno, pomeni zmanjšanje koriščenja zdravstvenih storitev.«

Te predvidene posledice za javno zdravje veljajo za področje tobaka in tobačnih izdelkov, definitivno pa se izključujejo z obravnavo e-cigarete, ki jo predlog ZOUTI definira kot s tobakom povezani izdelek, številni strokovnjaki na svetovni ravni pa v njej vidijo ključ do zmanjševanja uporabe tobaka in tobačnih izdelkov. E-cigarete bi v prihodnjih letih lahko še dodatno, statistično pomembno pripomogle k znižanju uporabe tobaka in tobačnih izdelkov, kar je tudi cilj tega zakona. Torej je na tej točki predlog zakona v nasprotju s samim seboj. Celo slovenska anketa ZVS podpira svetovne ugotovitve, da gre za izdelek, ki statistično pomembno pripomore k zmanjševanju uporabe tobaka. Pokazala je, da je dobra polovica anketiranih uporabnikov e-cigaret (53 %) po vseh prejšnjih neuspelih poskusih z e-cigareto popolnoma prenehala kaditi tobačne cigarete, dodatnih 8 % pa z njo uspešno zmanjšuje število pokajenih cigaret.

Avtor: Alenka Ivančič: univ. dipl. nov.
Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji