Sprenevedanje brez primere

Sprenevedanje brez primere

E-cigareta in ZOUTI:

Sprejetje predlaganega ZOUTI in s tobačnimi izdelki izenačenih trošarin na e-cigarete bo pripeljalo do zatrtja trga e-cigaret v slovenskem prostoru.

To nima etičnega opravičila v odnosu do državljanov kadilcev oziroma uporabnikov e-cigaret. Na roko gre le lobistom, ki skrbijo za dobiček farmacevtske in tobačne industrije. S tem bi se bržkone strinjal tudi Goran Klemenčič, ki je zapisal:

“Za tako drastično regulativo v tem trenutku preprosto ni strokovno-znanstvene podlage, in je v naših očeh nesorazmerna ter neutemeljena. Je pa veliko argumentov, ki vodijo do jasnega zaključka, da bi tovrsten ukrep koristil tako tobačni kot farmacevtski industriji (zelo dobro je dokumentirano lobiranje obeh omenjenih skupin pri EU na to temo, ki pa na srečo ni bilo v celoti uspešno). Dejstvo je tudi, da imajo najstrožje omejitve uporabe e-cigaret v državah, kjer imajo največji delež kadilcev klasičnih cigaret (npr. Turčija, Kuvajt, Južna Koreja, Kitajska,…) – kot neposreden rezultat pritiskov tobačnih lobijev.”

Izvršba trenutnih predlogov bi bila upravičena zgolj na podlagi verodostojnih, neodvisnih dokazov o dejanski škodljivosti e-cigarete, ki je primerljiva s škodljivostjo tobaka. Če teh dokazov ni, je sprememba predlogov regulacije nujna.

Odločitev ne sme biti sprejeta na podlagi političnih in monopolističnih interesov. Sprejeta mora biti na osnovi upoštevanja neodvisnega, verodostojnega študijskega gradiva ter etične instance, ki bo poskrbela, da bo odločitev v korist vseh ljudi.

Resnično nedopustno je, da bi tovrstna regulacija, pripravljena in spisana glede na politični in monopolistični interes, neizogibno oškodovala uporabnike, predvsem tiste, ki bi zaradi oteženega dostopa do izdelka znova podlegli ali vztrajali na lahko dostopnem tobaku. Predlog ZOUTI e-cigareto namreč, upoštevajoč trenutno stanje na trgu e-cigaret, postavlja v depriviligirani položaj glede na tobačne izdelke.

Sprejetje predloga ZOUTI pomeni, da bodo potrošniki avtomatsko izgubili pravico do široke izbire najnaprednejših in učinkovitejših e-cigaret ter prodajnih mest na domačih tleh. E-cigareta bo neizogibno dosegala slabše rezultate med kadilci, ki bodo z njeno pomočjo opuščali oziroma zmanjševali število pokajenih cigaret, kar je v nasprotju s končnim ciljem predlaganega ZOUTI. Pri sestavljanju zahtev, ki jih mora pri prodaji izpolnjevati proizvajalec/uvoznik, je treba upoštevati smernice na trgu e-cigaret.

Nikakor si ne smemo zatiskati oči pred dejstvom, da na potek dogodkov glede oblikovanja in vključevanja regulacije e-cigarete v svetovne, evropske in državne zakonske okvirje, v veliki meri vplivata farmacevtska in tobačna industrija. Obe si zaradi izgube dobičkov pri trženju lastnih izdelkov prizadevata za spremenjeno ureditev trženja e-cigarete, ki bi odtok novega dobička preusmerila v njihove prodajne kanale. Zato ni neupravičeno pomišljati, ali bo končna odločitev v veliki meri takšna, ki bo ustrezala njihovim zahtevam in ne željam potrošnikov ter merilom stroke. Predlog ZOUTI žal potrjuje točno to.

Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov.
Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji