Češnjica na torti – enormne trošarine na e-tekočine

Češnjica na torti – enormne trošarine na e-tekočine

Kot da predlog ZOUTI ne bi dovolj rigorozno omejeval dostopnost e-cigaret, Ministrstvo za finance predlaga še nerazumne trošarine na nikotinske e-tekočine (1 € na 1 ml), ki bi bile daleč najvišje v Evropi. Nezaslišano! Očitno bi že do skrajnosti zatirano prodajo manj škodljive alternative tobaku najraje kar izkoreninili. Na ta račun bodo, še enkrat več, pošteno izgubili državljani kadilci, pridobili pa tobačna in farmacevtska industrija. Z Ministrstva za finance, kjer so skovali briljantni predlog, so poslali sledečo obrazložitev:

»Vodilo predlagatelja (ministrstva za finance) pri oblikovanju ureditve na področju e-cigaret, je bilo uvedba obdavčitve, primerljive s cigaretami. Namera temelji na stališču zdravstvene stroke, ki ugotavlja, da so e-cigarete prav toliko škodljive zdravju, kot konvencionalne cigarete za kajenje, po mnenju nekaterih celo bolj. Predlog konkretnega zneska obdavčitve e-cigaret je pripravljen na podlagi razpoložljivih podatkov, in sicer, da je 1 ml tekočine/polnila ekvivalent 8 do 14 cigaretam. Ker trošarina za 1 cigareto iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene znaša 0,106 evra, bi 1 ml polnila moral biti obdavčen od 0,848 do 1,484 evra. S trošarino bodo obdavčena le tista polnila, ki vsebujejo nikotin, ne glede na vsebnost le-tega. Breznikotinska polnila s predlogom zakona niso opredeljena kot trošarinski izdelki. V zvezi z vašim dodatnim vprašanjem, menimo, da uvedba trošarine ne pomeni avtomatično tudi zvišanja drobnoprodajne cene. Cene se namreč oblikujejo prosto, odvisno od poslovne politike zavezancev. Iz naslova uvedbe trošarine na e-cigarete ne pričakujemo znatnejšega finančnega učinka. Namen ureditve obdavčitve tudi za določene nove izdelke, ki predstavljajo nadomestek tobačnim izdelkom in za katere se že sedaj plačuje trošarina, je v primerljivi davčni obravnavi tobačnih izdelkov in njihovih nadomestkov.«

Vsakdo, ki se vsaj malo spozna na e-cigarete, njihov namen in dejanske učinke, ve, da je zgornje besedilo ignorantsko ter v posmeh uporabnikom in vsem kadilcem, ki bi nekoč razmišljali o uporabi e-cigarete.

Kako naj 1 € trošarine na 1 ml e-tekočine ne bi vplival na maloprodajno ceno? Vsakdo, ki zna šteti do pet, razume, da prodajalec takšnega bremena, pri trenutnih tržnih cenah, ne more prevzeti na svoja pleča. In kako naj s tem ukrepom ne bi še nadalje silili obstoječe uporabnike, da zapustijo domače, varne in certificirane ponudnike? Da ne vzcveti črni trg? Kaj jim bo v takšnih ilegalnih pogojih sploh še zagotavljajo, da uporabljajo preverjene e-tekočine? Nič. Prepuščeni bodo Naredi sam (DIY) programu, ki potrošniku ne zagotavlja več tolikšne varnosti kot končni produkti.

Kaj pa tisti, ki jih takšno »alternativno« iskanje rešitev ne zanima? Jim ostane še kaj, kot da na trafiki za vogalom nabavijo škatlico tobačnih cigaret? Ko jih obenem zavajajo še z lažmi, da so e-cigarete enako ali bolj škodljive kot tobačne? Ko bodo z ZOUTI hkrati še povsem okrnili izbiro e-cigaret in dostopnost le-teh?

Če je za omejevanje prodaje e-cigaret nujno sprejeti trošarine, prav, vendar naj bodo te razumne! Takšne, ki ne bodo vseh kadilcev apriori odvrnile od razmišljanja o e-cigareti. V Italiji se je po uvedbi trošarin, ki so opazno nižje kot tiste, predvidene pri nas, cca. 60 % uporabnikov zateklo nazaj k tobačnim! Grozovit podatek.

Uvedba tako visoke trošarine na nikotinske e-tekočine, daleč najvišje v Evropi, torej ne pomeni nič drugega, kot to, da bodo kadilci, ki se nimajo namena odvaditi kajenja, in tisti, ki jim pri opuščanju kajenja ni pomagala nobena konvencionalna metoda, vztrajali na tobaku, mnogo tistih, ki so prešli na elektronsko, pa se bo znova zateklo k tobaku. Prikrajšani bodo tudi vsi kadilci, ki bodo v prihodnosti razmišljali o opustitvi tobaka. Vsaka trditev v drugačni smeri je sprenevedanje.

Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov.
Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji