Bodo slovenski kadilci ostali brez informacij o e-cigaretah?

Bodo slovenski kadilci ostali brez informacij o e-cigaretah?

E-cigareta in ZOUTI:

Tu sta še dva neslavna predloga: 28. člen, ki prepoveduje oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, torej tudi elektronskih cigaret, ter 29. člen, ki prepoveduje še spletno prodajo le-teh.

Glede oglaševanja bi človek rekel, nič takega, saj je bilo prepovedano že prej. A naj pojasnim neskladja predloga ZOUTI z vodili sodobne zahodne družbe, za kakršno se baje imamo. Prepoved oglaševanja je logična in dopustna samo pri modelih, ki apriori, neločljivo vsebujejo nikotin. In pri polnilih, ki vsebujejo nikotin. Prepoved oglaševanja in spletne prodaje izdelkov, ki ne vsebujejo nikotina ali so brez e-tekočine, pa je s pravnega vidika nerazumljiva in neizvedljiva. E-cigareta (ko izvzamemo e-tekočino) je sestavljena iz več ločenih delov; baterije, grelne glave in zbiralnika za tekočino. Po sestavi in namenu je praktično identična napravam za ustvarjanje umetne megle, inhalatorjem, vlažilcem zraka ipd. Nemogoče je oglaševanje in spletno prodajo prepovedati zgolj na podlagi prvotnega namena uporabe. Upoštevati je treba tudi tehnični vidik posameznega dela, ki narekuje, da je potemtakem treba prepovedati tudi oglaševanje in spletno prodajo vseh izdelkov, ki s segrevanjem uparjajo tekočino.

Nemogoče je tudi uvajati omejitve na sestavne dele e-cigaret. Baterija e-cigarete je po sestavi in namenu podobna vsaki baterijski enoti, ki ima možnost reguliranja napetosti. Nedopustno je uvajati prepoved oglaševanja in spletne prodaje baterij z mehanizmom za reguliranje napetosti in gumbom za vklop in izklop. Regulacija takih izdelkov bi pomenila regulacijo napajalnih komponent vseh električnih naprav na enosmerni tok (napajalne komponente za mobilne telefone, baterijske svetilke, daljinske upravljalnike, itd). Poleg tega so posamični deli e-cigaret (izvzemši posodic za ponovno polnjenje in nikotinskega ali breznikotinskega polnila) elektronske naprave, katerih prodaja je regulirana z zahtevami po RoHs, CE in drugih certifikatih.

Predlog zakona nesmiselno prepoveduje spletno prodajo in oglaševanje visokonaprednih elektronskih naprav, kar naprave za uparjanje vsekakor so in kar je v svobodni demokratični družbi 21. stoletja nedopustno in absurdno.

Prepoved oglaševanja in spletne prodaje e-cigaret, ki so boljša alternativa kajenju, zmanjšuje tudi sposobnost e-cigaret, da tekmujejo s tobačnimi cigaretami, ki so dostopne na vsakem koraku. Najbolj problematična pri vsem skupaj je predvidena prepoved prodaje prek spletnih trgovin. Le-te so v Sloveniji ključni prodajni kanal. Spletne trgovine so tudi malodane edini vir informacij za končne uporabnike, ki so na tem novem, razvijajočem se trgu še kako pomembne.

Nedostopnost slovenskih informacij o e-cigaretah bo poglobil še del 28. člena o oglaševanju, ki prepoveduje spodbujanje prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Kadilec mora pred nakupom e-cigarete poznati njene pozitivne vidike v primerjavi s tobačno. To so zanj ključne INFORMACIJE, sicer je nakup zanj nesmiseln. Inšpektor pa na to lahko (glede na ohlapnost pojma spodbujanja k prodaji) brez težav gleda kot na spodbujanje k prodaji. Gre za zabrisano linijo med spodbujanjem prodaje in INFORMIRANJEM, do česar so kadilci, in tudi vsi državljani USTAVNO upravičeni s pravico do obveščenosti.

Kot rečeno, je informiranje nujno, saj so e-cigarete relativno nov izdelek, za katerega nekateri kadilci v Sloveniji sploh še niso slišali! Spet drugi vedo absolutno premalo. Da se obveščanje o e-cigareti prepusti zgolj medijem, je nedopustno, še posebno, če upoštevamo, da je večina komercialnih, torej dobičkonosno usmerjenih. Njihovih izbor (selekcija) informacij, ki bodo dosegle javnost, v največji meri temelji na novičarskem dejavniku negativnosti, ažurnosti in senzacionalizmu, zato se odločajo za objavljanje kratkih, izrazito negativnih novic, ki niso v korist e-cigareti in kadilcem, ki bi z njeno pomočjo opuščali ali zmanjševali kajenje.

Zakon mora, to mu nalaga Ustava RS, zagotoviti korektno (torej obojestransko – tudi pozitivno) obveščenost o elektronski cigareti.

Prepoved spletne prodaje je tudi primer škodljive protikonkurenčne zaščite tobačnega trga in predstavlja neposredno podporo tobačni industriji. E-cigarete so učinkovita alternativa tobačnemu kajenju deloma ravno zaradi svoje raznolikosti in široke palete možnosti, ki so na voljo uporabnikom pri izbiri izdelka. Če bi izdelke lahko kupovali zgolj v fizičnih trgovinah, ki jih je, zaradi začetne faze razvoja trga e-cigaret, v primerjavi s tobačnimi kotički neprimerljivo manj (niso locirane po vsej državi), bi bil obseg prodaje neprimerljivo manjši kot doslej.

Posledice prepovedi spletne prodaje:

1)zaščitilo se bo trgovine s tobačnimi izdelki, saj se bo kadilcem zelo otežilo nakup in izbiro učinkovitih oziroma najustreznejših izdelkov,

2)kadilce bo to oviralo pri prehodu na e-cigareto,

3)obstoječe uporabnike e-cigaret bo spodbudilo, da se vrnejo k tobačnim cigaretam,

4)povečalo se bo število kadilcev, bolezni in smrtnosti,

5)proizvajalci tobačnih izdelkov bodo imeli nepravično prednost pri distribuciji njihovih modelov e-cigaret, saj bodo lahko uporabili obstoječo distribucijsko mrežo in jih prodajali po enakih poteh kot prodajajo tobačne cigarete,

6)spodbudilo se bo nastanek neformalnega in črnega trga.

Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov.
Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji