Kaj preostane obstoječim prodajalcem?

Kaj preostane obstoječim prodajalcem?

E-cigareta in ZOUTI: Borba z mlini na veter? Zaprtje trgovin? Tožbe države? Poglejmo. V Sloveniji e-cigarete ter posodice za ponovno polnjenje tržijo manjša podjetja, ki so se specializirala za prodajo teh izdelkov. Učinek predloga ZOUTI bi več kot očitno pripeljal do njihovega množičnega zapiranja. Naivno bi bilo namreč pričakovati, da bodo pri pogojih, ki jih nalaga ZOUTI, ohranili prodajo. Stroški, s katerimi bi zadostili zahtevam zakona, bodo previsoki, za veliko večino izdelkov iz ponudbe pa zahtevanih testov niti ne bodo mogli zagotoviti (preveliko število možnih kombinacij uporabe izdelkov, popolna okrnitev izbora e-cigaret in nikotinskih posodic za ponovno polnjenje). Kajti, glede na predlog ZOUTI obstoječemu uvozniku/proizvajalcu v Sloveniji ostane le, da […]

Bodo slovenski kadilci ostali brez informacij o e-cigaretah?

Bodo slovenski kadilci ostali brez informacij o e-cigaretah?

E-cigareta in ZOUTI: Tu sta še dva neslavna predloga: 28. člen, ki prepoveduje oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, torej tudi elektronskih cigaret, ter 29. člen, ki prepoveduje še spletno prodajo le-teh. Glede oglaševanja bi človek rekel, nič takega, saj je bilo prepovedano že prej. A naj pojasnim neskladja predloga ZOUTI z vodili sodobne zahodne družbe, za kakršno se baje imamo. Prepoved oglaševanja je logična in dopustna samo pri modelih, ki apriori, neločljivo vsebujejo nikotin. In pri polnilih, ki vsebujejo nikotin. Prepoved oglaševanja in spletne prodaje izdelkov, ki ne vsebujejo nikotina ali so brez e-tekočine, pa je s pravnega vidika nerazumljiva in neizvedljiva. E-cigareta (ko izvzamemo e-tekočino) je sestavljena […]

Nebuloze, ki ne sodijo v »demokratično« družbo 21. stoletja

Nebuloze, ki ne sodijo v »demokratično« družbo 21. stoletja

E-cigareta in ZOUTI: 24., 28. in 29. člen predloga ZOUTI so ključni členi, ki obravnavajo regulacijo prodaje e-cigaret. V njih so zahteve, ki bodo v najboljšem primeru povsem okrnile izbiro e-cigaret v Sloveniji, v najslabšem pa kar (prikrito) ukinile njihovo prodajo. Največji problematiki, ki sta tudi hudo diskriminatorni in neetični, sta v odnosu do: slovenskih kadilcev, ki bi v prihodnje z e-cigareto lahko opustili kajenje ali zmanjšali število dnevno pokajenih cigaret. Najbolj oškodovan bo predvsem sloj kadilcev, ki ni vešč ali nima časa za brskanje po spletu, udejstvovanje na forumih in se ne želi ukvarjati z nakupovanjem prek spletnih trgovin v tujini.  slovenskih obstoječih trgovcev e-cigaret: upoštevajoč definicijo čezmejne prodaje […]

V nasprotju s samim seboj

V nasprotju s samim seboj

Predlog ZOUTI takole presoja posledice, ki naj bi jih dosegli s sprejetjem zakona: »Predlog zakona bo imel pozitivne učinke na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj bodo ukrepi, namenjeni zmanjševanju uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prispevali k zmanjšanju bremen bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem povezanih stroškov posameznikov, zdravstvenega sektorja in celotne družbe. Dolgoročno se bo pomembno zmanjšal delež kadilcev med mladimi in odraslimi, obolevnost in (prezgodnja) umrljivost zaradi tobaka, bolniška odsotnost z dela zaradi tobaka in upad produktivnosti zaradi kajenja. Kratkoročno in srednjeročno se bo zmanjšalo število novih kadilcev med mladimi ter povečalo število tistih, ki opustijo kajenje. Še nadalje se bo zmanjšala izpostavljenost tobačnemu dimu, predvsem […]

Demoniziranje e-cigarete v slovenskem prostoru

Demoniziranje e-cigarete v slovenskem prostoru

Večina slovenske populacije e-cigareto dojema skrajno negativno, bolj kot si to zasluži in bolj kot se to dogaja v tujini. ZOUTI tako v bran svojim predlogom navaja sledeči podatek: »Enako obravnavo elektronskih cigaret kot velja za vse ostale tobačne izdelke podpira 67 % polnoletnih prebivalcev Slovenije.« Navedba ne more biti ne verodostojna ne merodajna. Poglejmo, zakaj. V slovenskem javnem prostoru že od pojava e-cigaret vlada izkrivljena podoba le-te. Zanjo je značilen izrazito negativni odnos, ki je posledica treh ključnih dejavnikov, in sicer: 1)neutemeljene prepovedi oglaševanja e-cigaret v samih začetkih širjenja prodaje: Ker je bila prepoved oglaševanja izdana v začetni fazi širjenja trga e-cigaret, so bili kadilci in celotna slovenska javnost […]

Na račun neutemeljene bojazni čez trupla kadilcev?

Na račun neutemeljene bojazni čez trupla kadilcev?

E-cigareta in ZOUTI: ZOUTI kot najmočnejši argument za enačenje e-cigarete s tobačno izpostavlja bojazen, da bi po e-cigaretah nekontrolirano posegali mladoletni in nekadilci. V predlogu je zapisano sledeče: »Poleg tega raziskave kažejo, da so mladi, ki niso nikoli v življenju kadili navadnih cigaret, so pa že kdaj uporabili elektronsko cigareto, bolj podvrženi tveganju za kajenje običajnih cigaret v prihodnosti. /…/ S prepovedjo oglaševanja elektronskih cigaret, prepovedjo njihove prodaje mladoletnim, prepovedjo uporabe teh izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih in nadzorom nad prodajalci želimo preprečiti začetek uporabe teh izdelkov predvsem med mladimi.« Za prvo trditev ne obstajajo nikakršni merodajni in verodostojni dokazi. Večina statistik uporabe e-cigarete v skupinah, ki niso […]

Preziranje pozitivnih učinkov na bivše kadilce

Preziranje pozitivnih učinkov na bivše kadilce

E-cigareta in ZOUTI Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov. Pozitivni učinki e-cigarete na bivše kadilce: Uporabniki e-cigaret, bivši kadilci iz različnih držav po svetu, v anketah, izvedenih na podlagi anketnih vprašalnikov, v visokih odstotkih (tudi do 90 %) poročajo o tem, da: 1)manj kašljajo ali sploh ne kašljajo več, 3)lažje dihajo, 4)so bolj vitalni in bolje spijo, 6)so se njihovi simptomi alergij, astme in/ali KOPB vidno izboljšali, 7)so manj dovzetni za gripo in prehlad, 8)imajo boljši krvni obtok in nižji pritisk, 9)imajo bolj zdravo zobno sklenino, lepšo kožo in manj smrčijo. Tudi rezultati ankete, izvedene v Sloveniji, kažejo podobno učinkovitost. Večina anketirancev (92 %) navaja številne koristne učinke e-cigarete. Tako […]

Enačenje tobačnih cigaret z elektronskimi – nedopustno

Enačenje tobačnih cigaret z elektronskimi – nedopustno

Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov. Predlog ZOUTI v 2. členu (točka 24) neutemeljeno enači tobačne izdelke z elektronskimi cigaretami. E-cigarete obravnava kot s tobakom povezane izdelke, kar v več točkah krši etična načela in dolžnosti ravnanja v dobro vseh državljanov. Kako to? Poglejmo. Elektronska cigareta ni tobačni izdelek, temveč elektronska naprava. Številne neodvisne študije potrjujejo: e-cigareta je vsaj 95 % manj škodljiva v primerjavi s tobakom, je edina manj škodljiva alternativa za kadilce, ki nimajo namena opustiti kajenja, e-cigareta je trenutno eden ključnih dejavnikov pri strategijah za zmanjševanje uporabe tobaka in tobačnih izdelkov, tveganje za obolenja, povezana s tobačnimi izdelki, se pri kadilcih, ki so cigareto zamenjali za elektronsko, […]

Negativne posledice predvidene regulacije

Negativne posledice predvidene regulacije

E-cigareta in ZOUTI Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov. Kaj na področje e-cigaret vpeljuje predlog ZOUTI: 1)enači elektronske cigarete s tobačnimi, 2)prepoveduje njihovo oglaševanje in spletno prodajo, 3)do skrajnosti omejuje njihovo dostopnost, celo dostopnost do informacij o izdelku, 4)krči izbiro učinkovitih elektronskih naprav, 5)prepoveduje njihovo uporabo v javnih prostorih, 6)uporabnike »meče« v kadilnice, 7)z vsem naštetim preferira bolj škodljive tobačne izdelke. Kaj ti ukrepi (vključno s predvidenimi enormnimi trošarinami) prinašajo kadilcem? Kadilci, ki se kajenja nimajo namena odvaditi, bodo vztrajali pri dokazano škodljivem tobaku, ki jim je dostopen na vsakem koraku. Psihološki učinek: kadilci bodo enačili škodljivost tobaka z e-cigareto, kar jih bo odvrnilo od razmišljanja o prehodu na manj škodljivo e-cigareto. […]

Bodo manj škodljivo alternativo tobaku prikrito ukinili?

Bodo manj škodljivo alternativo tobaku prikrito ukinili?

E-cigareta in ZOUTI: Iskreno o absurdih predloga regulacije. Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov. Ko sem prvič prebrala osnutek predlaganega ZOUTI in člene, ki se nanašajo na elektronske cigarete, sem bila milo rečeno osupla. V šoku. S področjem e-cigaret se ukvarjam od samih slovenskih začetkov iz leta 2008. Jasno je bilo, da se v negativni klimi, ki se pod pritiski farmacevtske in tobačne industrije zrcali že vseskozi, ne bo izcimilo kaj bogve dobrega. Ampak takšne skrajnosti, ki ignorira dobrobit kadilcev in preferira dokazano bolj škodljive tobačne izdelke pred elektronskimi cigaretami, kratko malo nisem pričakovala. Ali pa sem, pa si nisem hotela priznati. Da so v demokratični državi 21. stoletja res […]