Enačenje tobačnih cigaret z elektronskimi – nedopustno

Enačenje tobačnih cigaret z elektronskimi – nedopustno
Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov.

Predlog ZOUTI v 2. členu (točka 24) neutemeljeno enači tobačne izdelke z elektronskimi cigaretami. E-cigarete obravnava kot s tobakom povezane izdelke, kar v več točkah krši etična načela in dolžnosti ravnanja v dobro vseh državljanov. Kako to? Poglejmo.

Elektronska cigareta ni tobačni izdelek, temveč elektronska naprava.

Številne neodvisne študije potrjujejo:

e-cigareta je vsaj 95 % manj škodljiva v primerjavi s tobakom,

je edina manj škodljiva alternativa za kadilce, ki nimajo namena opustiti kajenja,

e-cigareta je trenutno eden ključnih dejavnikov pri strategijah za zmanjševanje uporabe tobaka in tobačnih izdelkov,

tveganje za obolenja, povezana s tobačnimi izdelki, se pri kadilcih, ki so cigareto zamenjali za elektronsko, zmanjša v velikem odstotku,

številni kadilci brez fizičnih in psihičnih naporov z e-cigareto uspešno nižajo število dnevno pokajenih cigaret,

e-cigareta že kaže visoko učinkovitost tudi pri tistih, ki so z e-cigareto opustili vsakršno kajenje.

Ta pomembni pozitivni vidik e-cigarete, ki ga podpirajo tudi številni neodvisni strokovnjaki, je iz predloga zakona povsem izpuščen! Enačenje e-cigarete s tobakom je tako neetični ukrep v odnosu do kadilcev, ki:

  1. želijo opustiti kajenje ali zmanjšati število pokajenih cigaret na dan,
  2. se kajenja nimajo namena odvaditi,
  3. so tobačno cigareto zamenjali za elektronsko,

saj zanje prinaša škodljive posledice, s čimer jim je kratena osnovna človekova pravica do enakosti.

Ukrep enačenja e-cigaret s tobačnimi bi bil upravičen zgolj na podlagi merodajnih, verodostojnih in neodvisnih dokazov o dejanski škodljivosti e-cigarete, ki je primerljiva s škodljivostjo tobaka. Le-te je zakonodajno telo pred izvršbo dolžno (to dolžnost ji nalaga odgovornost do VSEH državljanov) predložiti. Če teh dokazov ni, je nujno, da se elektronske cigarete in regulacijo le-teh z ZOUTI obravnava ločeno, izven kategorije s tobakom povezanih izdelkov. Izenačitve tobačnih izdelkov in e-cigaret NE predvideva niti evropska direktiva, ki narekuje smernice za predlagani ZOUTI.

Še posebno sporno je enačenje tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret brez nikotina. Le-te niso tobačni izdelki in nimajo niti dejavnika zasvojljivosti. Prav tako ne obstajajo nobeni znanstveno merodajni, verodostojni dokazi o dejanski škodljivosti le-teh. Strokovno neutemeljeno in študijsko nepodrpto stališče NIJZ za tovrstni ukrep ni dovolj, še posebno, ker obstaja nezanemarljivo število neodvisnih študij, ki kažejo da je elektronska cigareta v vsakem primeru (tudi tista, ki nikotin vsebuje) neprimerljivo (95 %) manj škodljiva v primerjavi s tobačno.

Stališče NIJZ: »Različne raziskave kažejo, da elektronske cigarete niso varne za zdravje. Ena od glavnih sestavin tekočine in aerosola elektronskih cigaret je nikotin. Ta lahko uporabnika zasvoji in ima škodljive učinke na zdravje. Med glavnimi sestavinami tekočine in aerosola so še vlažilci (propilen glikol, glicerin) in različne arome. Učinki dolgotrajnega vdihavanja vlažilcev ali arom na zdravje niso znani. Znano pa je, da vlažilca, ki ju vsebujejo elektronske cigarete (tudi tiste brez nikotina), pri kratkotrajni uporabi lahko dražita oči in dihala, predvsem pri občutljivih posameznikih ali tistih z boleznimi dihal. V tekočini in aerosolu elektronskih cigaret so našli tudi rakotvorne, dražilne in strupene snovi, vsebnost le teh pa je v različnih elektronskih cigaretah različna. V primerjavi s tobačnim dimom je koncentracija teh snovi v aerosolu elektronskih cigaret sicer nižja, a so podatki o tem še omejeni. Aerosol elektronskih cigaret, tako kot tobačni dim, vsebuje tudi različne delce, ki prav tako škodujejo zdravju. Aerosol elektronskih cigaret vsebuje podobno število in velikost delcev kot tobačni dim. Ne gre le za navadno para, v njem so škodljive snovi in delci, ki jih v zaprtih prostorih vdihavajo tudi osebe v bližini uporabnika elektronske cigarete.«

Država je v službi državljanov in je dolžna pred dejansko uvedbo ukrepa strokovno utemeljiti svojo odločitev. Jo podkrepiti z dokazi. Sprejemanje odločitev na podlagi stališča ene organizacije (in ne celotne zdravstvene stroke!!!, kot bi človek pomislil iz predloga zakona), je nesprejemljivo. Kajti, gledano globalno, se neodvisna stroka strinja prav nasprotno, da je e-cigareta neprimerljivo manj škodljiva od tobačne in bi lahko v tem stoletju rešila številna življenja kadilcev.

Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji