Preziranje pozitivnih učinkov na bivše kadilce

Preziranje pozitivnih učinkov na bivše kadilce
E-cigareta in ZOUTI
Avtor: Alenka Ivančič, univ. dipl. nov.
Pozitivni učinki e-cigarete na bivše kadilce:

Uporabniki e-cigaret, bivši kadilci iz različnih držav po svetu, v anketah, izvedenih na podlagi anketnih vprašalnikov, v visokih odstotkih (tudi do 90 %) poročajo o tem, da:

1)manj kašljajo ali sploh ne kašljajo več,

3)lažje dihajo,

4)so bolj vitalni in bolje spijo,

6)so se njihovi simptomi alergij, astme in/ali KOPB vidno izboljšali,

7)so manj dovzetni za gripo in prehlad,

8)imajo boljši krvni obtok in nižji pritisk,

9)imajo bolj zdravo zobno sklenino, lepšo kožo in manj smrčijo.

Tudi rezultati ankete, izvedene v Sloveniji, kažejo podobno učinkovitost. Večina anketirancev (92 %) navaja številne koristne učinke e-cigarete. Tako jih kar 70 % poroča o izboljšavi dihalne funkcije, polovica pa o popolnem prenehanju kašlja. Vprašani navajajo tudi druge ugodne učinke, kot so lažje dihanje, povečana vitalnost, boljši spanec, izboljšano zdravje zob in kože, zmanjšano smrčanje, boljši pretok krvi in znižanje krvnega tlaka.

Mnenja neodvisne stroke pa so večinoma enotna; priznavajo ogromen potencial e-cigarete v strategijah zmanjševanja uporabe škodljivega tobaka.

»Zdravstvene institucije bi morale pri kadilcih uporabo e-cigarete spodbujati, še posebno pri tistih, ki so že na vse mogoče načine poskušali opustiti kajenje, pa jim to ni uspelo.« (Siegel, 2012).

Enakega mnenja so na britanskem ministrstvu za zdravje (Public Health England, 2015), ki so svojo obsežno študijo na temo e-cigaret zaključili z ugotovitvami:

1)da so vsaj 95 % manj škodljive od tradicionalnih cigaret,

2)da z e-cigareto večina kadilcev lažje opusti kajenje tobačnih cigaret in

3)da bi bilo treba e-cigarete nuditi kot pripomoček pri odvajanju od kajenja.

V duhu izsledkov te ekspertize Kevin Fenton, iz britanske agencije za javno zdravje (PHE), ugotavlja, da za elektronske cigarete morda res še ne vemo, ali so popolnoma neškodljive, vendar v primerjavi s škodljivostjo tobačnih izdelkov ne predstavljajo bistvene nevarnosti za kadilca. Pomenljiv je tudi podatek, da v Veliki Britaniji e-cigarete trenutno uporablja 850.000 nekdanjih kadilcev, dodatnih 720.000 pa je nekdanjih kadilcev, ki so uporabljali e-cigarete v preteklosti. Če to ni ogromen uspeh za javno zdravstvo, ne vem, kaj je!

Neželeni učinki pri uporabi e-cigarete:

Statistike iz različnih držav po svetu kažejo, da velika večina uporabnikov e-cigaret ne opaža nobenih neželenih učinkov pri uporabi, če pa že, se v velikem odstotku pojavijo le na začetku ali občasno.

Anketa med slovenskimi uporabniki je pokazala sledeče: približno dve tretjini vprašanih ni imelo nobenih neželenih učinkih pri uporabi e-cigarete. Med tistimi, pri katerih so se neželeni učinki pojavili, je šlo najpogosteje za občutek suhega grla (25 %), kašelj (6,3 %), glavobol (4,5 %) in povečan srčni utrip (2,9 %). Med tistimi, pri katerih so se pojavili neželeni učinki, jih je 40 % povedalo, da so se ti pojavili samo na začetku uporabe, pozneje pa so izginili. Pri 13,7 % anketirancev se neželeni učinki pojavljajo le občasno.

Za predlog ZOUTI pozitivni učinki ne obstajajo:

Predlog ZOUTI pa, kot da te ankete in študije ne obstajajo, kot da pozitivnih učinkov na uporabnike elektronskih cigaret, bivše kadilce sploh ne bi bilo. Kot da njihov pozitivni vpliv na javno zdravje ne obstaja! Vedo pa povedati o morebitnih negativnih vplivih:

Izsek iz uvodnega dela ZOUTI: »Znano pa je, da vlažilca, ki ju vsebujejo elektronske cigarete (tudi tiste brez nikotina), pri kratkotrajni uporabi lahko dražita oči in dihala, predvsem pri občutljivih posameznikih ali tistih z boleznimi dihal.«

Že sama navedba pokaže, da vlažilca iz e-cigarete lahko dražita oči in dihala, ne pa nujno, zato ne sme biti vzrok za tako rigorozen ukrep enačenja tobačnih cigaret z elektronskimi, celo s tistimi brez nikotina. O morebitnih stranskih učinkih pa se lahko potrošnike obvesti z opozorili na embalaži.

Tudi utemeljitveni stavek, da »Aerosol elektronskih cigaret vsebuje podobno število in velikost delcev kot tobačni dim« ne drži, saj vse obstoječe študije kažejo, da e-cigareta v vsakem primeru vsebuje neprimerljivo manj potencialno škodljivih delcev kot tobačna. Stopnje redkih potencialno škodljivih snovi so tako nizke, da za uporabnika ne predstavljajo tveganja (Burstyn, 2013).

Za večino študij, ki so odkrivale škodljive delce, pa se je izkazalo, da so bile sponzorirane s strani farmacije, ki na račun trga e-cigaret izgublja pri prodaji lastnih pripomočkov pri odvajanju od kajenja.

Prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji