Drugo odprto pismo poslancem DZ o spremembah nove tobačne zakonodaje

Drugo odprto pismo poslancem DZ o spremembah nove tobačne zakonodaje

V Združenju vejperjev Slovenije (ZVS) smo zaskrbljeni nad deli predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI), ki obravnava elektronske cigarete. Po temeljiti preučitvi ugotavljamo, da bo njegovo sprejetje okrnilo dostopnost elektronskih cigaret v Sloveniji v meri, ki krši ustavne pravice vejperjev, to je uporabnikov elektronskih cigaret, in kadilcev, ki bi z e-cigareto opuščali ali zmanjševali kajenje.

Predlog ZOUTI uvaja neprimerno strožje ukrepe, kot jih predlaga Evropska direktiva o tobačnih izdelkih (EU TPD). Ukrepi so nepremišljeni, strokovno neutemeljeni ter odražajo nepoznavanje izdelkov in trga elektronskih cigaret. Ključne problematike predloga ZOUTI, na katere želimo opozoriti, so enačenje ukrepov pri omejevanju elektronskih cigaret z omejevanjem tobaka in tobačnih izdelkov, prepoved oglaševanja in spletne prodaje, popolno krčenje izbire naprav za uparjanje, prepoved uporabe v javnih prostorih in predlog za uporabo v kadilnicah.

1. Negativne posledice morebitnega sprejema zakona

Navedeni ukrepi bodo, po naših ocenah, neizogibni nosilci številnih negativnih posledic; kadilci, ki nimajo namena opuščati kajenja, bodo vztrajali pri dokazano neprimerljivo bolj škodljivem tobaku, velik delež tistih, ki so s tobaka prešli na e-cigarete, pa bo vnovič podlegel cigaretam. Prišlo bo tudi do zapiranja obstoječih specializiranih trgovindo oblikovanja črnega trga, kupovanja opreme v tujini, izdelovanja opreme po naredi sam programu ter posledično izgube nadzora nad kakovostjo ter varnostjo uporabljenih e-cigaret in e-tekočin. Predvidene posledice bi dodatno poglobile še najvišje trošarine na e-tekočine v Evropi, ki jih predlaga Ministrstvo za finance.

Z ukrepi predloga ZOUTI država tobačno cigareto postavlja v veliko prednost pred elektronsko. To je v nasprotju z glavnim ciljem tega zakona, ki je povečanje stopnje javnega zdravja. E-cigarete namreč v neodvisni stroki veljajo za ključ do zmanjševanja uporabe tobaka in tobačnih izdelkov, ki dodatno in statistično pomembno znižuje uporabo škodljivih cigaret.

Obstajajo verodostojni dokazi, da je elektronska cigareta vsaj 95 % manj škodljiva v primerjavi s tobačno in da se z njeno pomočjo globalno pomembno že zdaj znižuje stopnja uporabe tobaka. Študije tudi kažejo, da se tveganje za obolenja, povezana s tobačnimi izdelki, pri kadilcih, ki so cigareto zamenjali za elektronsko, zmanjša v velikem odstotku. Obenem kaže visoko učinkovitost pri tistih, ki so z njeno pomočjo opustili vsakršno kajenje. To potrjuje tudi obsežna študija britanskega ministrstva za zdravje (Public Health England, 2015). V Veliki Britaniji elektronsko cigareto trenutno uporablja 850.000 nekdanjih kadilcev, dodatnih 720.000 pa je s pomočjo e-cigarete že opustilo vsakršno kajenje, tudi uporabo e-cigarete.

Vidika elektronske cigarete, ki pomaga pri zmanjševanju uporabe tobaka in tobačnih izdelkov, predlog ZOUTI niti v enem samem členu ali odstavku ne upošteva in je kot tak neetičen v odnosu do kadilcev, ki želijo opustiti kajenje, zmanjšati število pokajenih cigaret, se kajenja nimajo namena odvaditi, ali so tobačno cigareto zamenjali za elektronsko.

2. Enačenje tobačnih izdelkov z elektronskimi cigaretami oz. napravami za vejpanje

Najbolj kritična postavka predlaganega ZOUTI je enačenje ukrepov omejevanja elektronskih cigaret z omejitvami tobaka in tobačnih izdelkov. To izzove številne problematike, ki se kasneje zrcalijo v nedopustnih odnosih do državljanov RS.

E-cigareta ni tobačni izdelek, temveč elektronska naprava, ki je trenutno tudi edina manj škodljiva alternativa kadilcem, ki nimajo namena opustiti kajenja. Še posebej nedopustno in neizvedljivo je enačenje tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret brez nikotina. Slednje z nobenega vidika niso ne tobačni ne s tobakom povezani izdelki. So skupek elektronskih komponent in vlažilcev, ki nimajo dejavnika zasvojljivosti, obenem pa tudi ne obstajajo znanstveno merodajni in verodostojni dokazi o škodljivih posledicah uporabe le-teh na zdravje posameznika. Že vrsto let se vlažilca, ki sta pri e-cigareti potrebna za uparjanje (to sta VG in PG), uporabljata tudi v zdravstvu, v prehrambeni industriji, v farmacevtskih proizvodih ipd.

3. Prepoved spletne prodaje

Visoka skrb ZVS-ja izvira tudi iz delov predloga ZOUTI, ki prepovedujeta spletno prodajo in oglaševanje elektronskih cigaret. Če bi prepoved spletne prodaje in oglaševanja pri modelih e-cigaret za enkratno uporabo, ki neločljivo vsebujejo nikotin, ter pri polnilih in posodicah za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin, še lahko do določene mere utemeljili s stališča preprečevanja uporabe nikotinskih izdelkov mladoletnim osebam in nekadilcem, pa je prepoved spletne prodaje in oglaševanja e-cigaret, ki ne vsebujejo nikotina, s pravnega vidika popolnoma nerazumljiva in tudi v praksi neizvedljiva.

E-cigareta (ko izvzamemo nikotin) je namreč sestavljena iz več ločenih delov; baterije, grelne glave, zbiralnika za tekočino ter enega ali dveh vlažilcev. Po sestavi in namenu je praktično identična napravam za ustvarjanje umetne megle, inhalatorjem, vlažilcem zraka ipd. Oglaševanje in spletno prodajo je nemogoče prepovedati zgolj na podlagi prvotnega namena uporabe. Tehnični vidik posameznega dela e-cigarete (kadar v njej ni vsebovan nikotin) pa narekuje, da je potemtakem treba prepovedati tudi oglaševanje in spletno prodajo vseh izdelkov, ki uparjajo tekočino.

Še bolj nesmiselno je prepovedovati oglaševanje in spletno prodajo posameznih sestavnih (elektronskih) delov naprav. Baterija e-cigarete je recimo po sestavi in namenu podobna ali enaka vsaki baterijski enoti, ki ima ali nima možnosti reguliranja napetosti. Omejevanje prodaje in oglaševanja takih izdelkov pomeni regulacijo napajalnih komponent vseh električnih naprav na enosmerni tok (napajalne komponente za mobilne telefone, baterijske svetilke, daljinske upravljalnike, itd). Prodaja teh izdelkov je tudi že regulirana z zahtevami po CE, RoHs in drugih certifikatih.

Posebej zaskrbljujoča je prepoved prodaje vseh e-cigaret prek spletnih trgovin. Le-te so trenutno v Sloveniji ključni prodajni kanal, obenem pa tudi malodane edini vir informacij za končne uporabnike, kar je posledica že obstoječe prepovedi oglaševanja, ki prav tako nima pravne podlage. Informacije pa so na tem novem, razvijajočem se trgu nujno potrebne. Nadalje bo nedostopnost informacij o e-cigaretah v slovenskem jeziku, ob dejstvu, da je podoba e-cigarete v javnosti izrazito negativna (mediji so večinoma prikazovali zgolj njeno negativno plat, in to senzacionalno, kar je nemalokrat skrajno izkrivilo njen resnični obraz), poglobil še del 28. člena o oglaševanju, ki prepoveduje »spodbujanje prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov«.

Kadilec mora pred nakupom e-cigarete poznati njene pozitivne vidike v primerjavi s tobačno, sicer je nakup zanj nesmiseln. In ti pozitivni vidiki obstajajo! Ker je linija med spodbujanjem prodaje in nizanjem pozitivnih informacij zabrisana, pa bo podajanje informacij o e-cigareti nedopustno okrnjeno. S tem bo kršena ustavna pravica državljanov do obveščenosti.

Prepoved spletne prodaje je tudi diskriminatorna do vseh gibalno oviranih oseb, saj je za njih spletna prodaja ključna. Tem osebam obisk specializirane trgovine z e-cigareti predstavlja velik logistični podvig v primerjavi z obiskom najbližje trafike ali trgovine kjer se prodajajo veliko bolj škodljive tobačne cigarete.

4. Primerjava s trgom v drugih državah članicah EU

Naj tu omenimo tudi dejstvo da je Slovenija del enotnega evropskega trga in da večina evropskih držav spletne prodaje ne prepoveduje. Ravno nasprotno, predvidevamo, da bodo celotni sektor prodaje elektronskih cigaret preko spleta prevzeli tuji ponudniki in bo ta prodaja koristila le tem državam. Prepoved bo tako močno prizadela le državo, slovenske trgovce in slovenskim potrošnikom podražila in otežila način kupovanja opreme. Posledično bo ponudba pri slovenskih ponudnikih skromnejša kar pomeni, da bodo slovenski potrošniki prikrajšani za osebni pregled opreme in drugih komponent e-cigaret pred nakupom.

Prepoved oglaševanja in spletne prodaje e-cigaret, ki so boljša alternativa kajenju, zmanjšuje tudi sposobnost e-cigaret, da tekmujejo s tobačnimi cigaretami, ki so dostopne na številnih lokacijah. Gre za primer škodljive protikonkurenčne zaščite tobačnega trga. Če bodo uporabniki in interesenti e-cigarete lahko kupovali zgolj v fizičnih trgovinah, ki jih je, zaradi začetne faze razvoja trga, v primerjavi s tobačnimi kotički neprimerljivo manj, bo obseg prodaje še neprimerljivo manjši kot doslej. V začetni fazi po sprejetju ZOUTI bo to kadilce oviralo pri prehodu na manj škodljivo alternativo, obstoječe uporabnike pa spodbudilo, da se vrnejo k tobačnim cigaretam ali se poslužujejo neformalnega in črnega trga. S sprejetjem ZOUTI bodo proizvajalci tobačnih izdelkov pridobili tudi nepravično prednost pri distribuciji njihovih modelov e-cigaret, saj bodo lahko uporabili obstoječo distribucijsko mrežo.

5. Vpliv sprejema zakona na ponudbo izdelkov na trgu

Naštete problematike bo nadalje poglobil še učinek 24. člena, ki odseva nepoznavanje izdelkov in trga e-cigaret. Te so učinkovita alternativa deloma ravno zaradi svoje raznolikosti in široke palete možnosti, ki so na voljo uporabnikom pri izbiri izdelka. S 24. členom se bo izbiro okrnilo do asortimana, ki ne bo več zadovoljeval uporabnikov in kadilcev. Kajti za številne možne kombinacije e-cigaret, posameznih sestavnih delov in raznolikih e-tekočin je nemogoče predložiti drage, zahtevane teste, ki v zakonu niti niso definirani. Glede na to, da trenutno e-cigarete v Sloveniji pretežno tržijo manjša, od tobačne in farmacije neodvisna podjetja, gre pričakovati, da bodo le-ti prodajo primorani povsem oklestiti ali opustiti. Kadilci in uporabniki pa bodo posledično, vsaj za čas prehoda (dokler e-cigaret ne bodo ponudila podjetja z velikim finančnim zaledjem) ostali z nedopustno okrnjeno ponudbo ali kar brez možnosti nakupa v Sloveniji.

6. Enačenje kadilcev z vejperji in siljenje v t. i. sekundarno kajenje

Opozoriti moramo tudi na diskriminatorni ukrep, ki izhaja iz 42. člena (VII.) o prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Ker sekundarna uporaba e-cigarete (v nasprotju s sekundarno uporabo tobačnih izdelkov) nima dokazano škodljivih učinkov, je vejperje, ki so uporabniki pretežno zaradi opuščanja kajenja, nedopustno siliti v isti prostor s klasičnimi kadilci (kadilnica, 43. člen), kjer bodo izpostavljeni sekundarnemu kajenju oziroma tistim izdelkom, ki se jih želijo ali pa so se jih že odvadili!

Vejperji ne smejo biti tretirani kot kadilci, saj je para iz e-cigarete zanje dokazano neprimerljivo manj škodljiva kot tobačni dim. Uporabniki e-cigaret so tudi večinoma ozaveščeni o škodljivosti tobaka in kadilnic niti ne bodo uporabljali. Zanje torej ne bo prostora ne na javnih mestih ne v kadilnicah in bodo v podrejenem položaju celo v primerjavi s kadilci!

Skratka, sprejetje ZOUTI v predlagani obliki bo povzročilo, da bodo potrošniki izgubili pravico do široke izbire najučinkovitejših e-cigaret ter prodajnih mest na domačih tleh. E-cigareta bo dosegala slabše rezultate med kadilci, ki bodo z njeno pomočjo opuščali oziroma zmanjševali število pokajenih cigaret. Če upoštevamo še predlog izenačitve trošarin na e-tekočine s trošarinami na tobačne cigarete, je jasno, da bo skupek ukrepov pripeljal do zatrtja e-cigarete v slovenskem prostoru, posledično pa tudi do poslabšane stopnje javnega zdravja.

Nedopustno je dopustiti, da regulacija oškoduje državljane, predvsem tiste, ki bodo zaradi oteženega dostopa do izdelka znova podlegli ali vztrajali na lahko dostopnem tobaku. Predlog ZOUTI namreč e-cigareto, upoštevajoč trenutno stanje na trgu e-cigaret, postavlja v depriviligirani položaj v primerjavi s tobačnimi cigaretami. Preferira dokazano škodljive cigarete pred izdelki, s katerim si milijoni kadilcev po svetu, in tega dejstva ne smemo prezreti, pomagajo pri opuščanju kajenja. ZOUTI tako s temi predlogi glede elektronskih cigaret nasprotuje svojemu primarnemu cilju o zmanjšanju rabe tobaka v slovenskem prostru.

V ZVS menimo, da se je Ministrstvo za zdravje implementacije Direktive glede elektronskih cigaret lotilo površno in spregledalo pozitivne učinke, ki jih imajo lahko elektronske cigarete na javno zdravje.

Zavedamo se, da so nekatere omejitve na trgu e-cigaret nujne, vendar pa enačenje ukrepov z ukrepi omejevanja tobačnih izdelkov ni rešitev, saj neizogibno izzove neetične posledice in tudi protiustavno delovanje v odnosu do določenih segmentov populacije RS. Omejevanje prodaje e-cigarete je razumljivo s stališča, da se zagotovi najvišjo možno varnost pri uporabi in da se preprečuje uporabo teh izdelkov med netarčnimi skupinami, to so nekadilci in mladoletne osebe. Pri tem naj se upošteva, da javno razpoložljive statistike iz različnih držav, tudi v Sloveniji, kažejo zelo nizek odstotek preizkušanja e-cigarete med netarčnimi skupinami. Mladoletniki, ki e-cigareto preizkušajo, pa so v velikem, statistično pomembnem odstotku pred preizkusom e-cigarete že kadili tobačne.

Zato se je treba vprašati tudi, koliko mladoletnikom, ki so nagnjeni k uporabi tobačnih izdelkov ali so jih že uporabili, bodo elektronske cigarete preprečile, da bi postali redni kadilci. Za preprečevanje uporabe med rizičnimi skupinami nikakor niso potrebni tako rigidni ukrepi, kot jih predvideva ZOUTI. Prodajo naj se regulira z zakonsko prepovedjo prodaje mladoletnim osebam (prodaja nikotinskih e-tekočin je mladoletnim osebam sicer že prepovedana z Zakonom o kemikalijah), z zahtevanjem identifikacijskega dokumenta ob nakupu, v primeru spletnega nakupovanja naj identifikacijo kupca preveri dostavljalec.

Preizkušanje nikotinskih e-cigaret pri polnoletnih nekadilcih pa lahko preprečujejo tudi pristojni strokovnjaki, novinarji ter moralno ozaveščeni prodajalci, ki javno spodbujajo zavedanje, da gre za izdelek, ki je izključno namenjen kadilcem. Velika večina se tega dobro zaveda tudi brez tega, kajti statistike so jasne, da se za e-cigareto v daleč najvišjem odstotku odločajo kadilci.

V ZVS se pridružujemo mnenju mednarodnega strokovnjaka na področju nadzora tobaka Clive Batesa, ki pravi da so vsi razumni ukrepi glede zmanjševanja rabe tobaka bili izčrpani in da odstotek kadilcev, kljub strogim regulacijam in visokim obdavčitvam tobaka še vedno ne upada ali pa ne upada dovolj hitro. Pravi odgovor na ta problem vidi predvsem v elektronskih cigaretah, ki so lahko tehnološka rešitev za ta krč namesto novih in ostrejših regulacij, ki bodo po vsej verjetnosti prinesle druge probleme. Menimo da bi lahko Slovenija izkoristila ta tehnološki napredek in si tako uspešno zagotovila zmanjšano potrošnjo rabe tobaka ne samo za 30% temveč za bistveno več in v krajšem času.

Poslance državnega zbora RS zato pozivamo k podbudi za spremembo členov predlaganega ZOUTI pri omejevanju elektronskih cigaret. Predloge za spremembe smo, tekom javne razprave na to temo, predložili Ministrstvu za zdravje v predpisani obliki. Nujno je prodajo in uporabo omejiti na način, ki ne bo diskriminatoren do vejperjev in kadilcev, zato je e-cigareto treba izvzeti iz kategorije s tobakom povezanih izdelkov in jo glede na opisane problematike obravnavati ločeno oziroma k posameznim členom dodajati odstavke členov, ki bodo v skladu s ciljem zakona, človekovimi pravicami in svoboščinami ter Ustavo RS.

Ukrepi, kakršne predlaga ZOUTI, bi bili s pravnega stališča upravičeni le, če bi Ministrstvo za zdravje razpolagalo z neovrgljivimi, znanstveno merodajnimi dokazi, da e-cigareta povzroča enako grožnjo javnemu zdravju kot tobačna cigareta. Strokovno nepodprto stališče NIJZ, ki povzema zadržano mnenje Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa celo sama priznava, da gre pri e-cigareti za manj škodljivo alternativo tobaku, ne sme biti podlaga za tovrstno ravnanje. Izenačitve elektronskih cigaret s tobačnimi ne predvideva niti evropska direktiva, ki narekuje smernice ZOUTI.

Združenje vejperjev Slovenije

Komentarji