Pobuda za ustavno presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret

Pobuda za ustavno presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret

Na Ustavno sodišče RS je bila vložena pobuda za presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret in z njimi povezanih izdelkov.

Republika Slovenija je s sprejetjem ZOUTPI zakona prepovedala in onemogočila spletno poslovanje v Sloveniji registriranih podjetij na njenem območju, s čimer je slovenske trgovce  pahnila na rob poslovnega propada, medtem ko tuja podjetja na območju Slovenije še naprej nemoteno poslujejo in ustvarjajo dobičke, s tem pa je kršen člen ustave, v katerem piše: ‘’Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.’’

Tako se je z ZOUTPI zakonom vzpostavila nelojalna konkurenca med domačimi in tujimi trgovci, prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da s takim delovanjem ni zagotovljena varnost za končnega potrošnika pri naročevanju izdelkov iz tujine.

V primeru, da potrošnik naročuje izdelke iz Slovenije, prejme regulirane, pravilno označene in preverjene izdelke, kar za naročila iz tujine ne moremo trditi, saj lahko potrošnik prejme slabo ali nepravilno označene izdelke, ki niso v skladu s slovensko zakonodajo.

Poleg tega pa Ministrstvo za zdravje z novim ZOUTPI zakonom ni v nikakršni meri doseglo poglavitnega cilja, ki naj bi bil v zmanjšanju oziroma omejevanju uporabe tobačno povezanih izdelkov, predvsem med mladimi, saj se uporaba teh izdelkov nikakor ni omejila ali zmanjšala, omejila se je le spletna prodaja na območju RS. Do tovrstnih izdelkov lahko preko tujih spletnih strani dostopajo vsi, tudi mladoletni.  

V ZVS pozdravljamo in podpiramo prizadevanje pobudnika presoje ustavnosti Božinović & Co. d.o.o., saj smo prepričani, da je ravno prepoved spletne prodaje najbolj škodljiv del tega zakona, saj prepoved spletne prodaje e-cigaret ščiti trgovine s tobačnimi izdelki, kadilcem zelo otežuje nakup in izbiro učinkovitih oziroma najustreznejših izdelkov ter jih ovira pri prehodu na e-cigareto, pri obstoječih uporabnikih e-cigarete pa spodbuja povratek na kajenje tobačnih cigaret. Posledično se število kadilcev, bolezni in smrtnosti ne zmanjšuje. Prepoved spletne prodaje e-cigaret vzpodbuja tudi nastanek neformalnega in črnega trga – uporabniki izdelujejo svoje izdelke, prodajajo se tekočine z višjo vsebnostjo nikotina. Spletne trgovine so ključni prodajni kanal, obenem pa tudi malodane edini vir informacij za končne uporabnike, kar je posledica že obstoječe prepovedi oglaševanja, ki sicer prav tako nima pravne podlage. Informacije pa so na tem novem, razvijajočem se trgu nujno potrebne.

V ZVS upamo, da Ustavno sodišče odloči v korist pobudnika in s tem kadilcem in vejperjem v Sloveniji ponovno omogoči lažji dostop do bistveno manj škodljive alternative.

Celoten dokument si lahko preberete na tej povezavi: Ustavna pobuda


Nekaj odzivov:

Komentarji