Pobuda za ustavno presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret

Pobuda za ustavno presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret

Na Ustavno sodišče RS je bila vložena pobuda za presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret in z njimi povezanih izdelkov. Republika Slovenija je s sprejetjem ZOUTPI zakona prepovedala in onemogočila spletno poslovanje v Sloveniji registriranih podjetij na njenem območju, s čimer je slovenske trgovce  pahnila na rob poslovnega propada, medtem ko tuja podjetja na območju Slovenije še naprej nemoteno poslujejo in ustvarjajo dobičke, s tem pa je kršen člen ustave, v katerem piše: ‘’Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.’’ Tako se je z ZOUTPI zakonom vzpostavila nelojalna konkurenca med domačimi in tujimi trgovci, prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da s takim delovanjem […]