Nikotin brez dima: zmanjševanje škode, ki jo povzroča tobak

Nikotin brez dima: zmanjševanje škode, ki jo povzroča tobak

Po podatkih NIJZ v Sloveniji zaradi kajenja tobačnih cigaret letno umre približno 3600 ljudi, v povprečju kadilci umirajo 10 – 15 let prezgodaj, mnogo let pred smrtjo pa preživijo zelo nekakovostno. Z dosedanjimi ukrepi in zakoni se je število kadilcev v državi sicer zmanjšalo, vendar je številka še vedno visoka, saj kadilci predstavljajo približno 30 % celotne populacije v Sloveniji, med njimi pa je precejšnji delež tudi mladostnikov, mlajših od 18 let.

Kajenje tobačnih cigaret je ena izmed najbolj smrtonosnih epidemij na svetu, bolezni in smrti povezane s kajenjem tobačnih cigaret pa je možno preprečiti in sicer tako, da kadilce prepričamo v opustitev kajenja. Ustaljene metode za prenehanje kajenja so na dolgi rok dokaj neučinkovite, alternative kajenju tobačnih cigaret pa so javno zelo slabo poznane oz. jih NIJZ, ki je odgovoren za objektivno poročanje o temah, ki vplivajo na javno zdravje prebivalcev Slovenije, med katerimi je tudi velik delež kadilcev, predstavlja zavajujoče oz. jih celo diskreditira.

V Združenju vejperjev Slovenije (ZVS) stališče NIJZ močno obžalujemo ter vlagamo veliko truda in energije v to, da širšo javnost ozaveščamo o vseh prednostih, ki jih ponuja relativno nova tehnologija imenovana e-cigareta, ki je po prepričanju mnogih svetovnih znanstvenikov in strokovnjakov na področju zdravja do sedaj najboljša in najbolj učinkovita alternativa kajenju tobačnih cigaret in ima velik potencial, da popolnoma ustavi oz. izniči svetovno epidemijo kajenja tobačnih cigaret. V našem združenju se trudimo biti pri ozaveščanju čimbolj objektivni, pri tem pa nam pomaga predvsem znanost, ki je glede te tehnologije najbolj jasna, napredna in odmevna predvsem v Angliji, kjer je Agencija za javno zdravje (Public Health England) leta 2015 izdalo obsežno poročilo, ki na podlagi do sedaj razpoložljivih podakov ugotavlja, da je uporaba e-cigaret vsaj 95% varnejša od kajenja tobačnih cigaret.

Verodostojnost omenjenega poročila so nekateri Inštituti za javno zdravje po svetu postavili pod vprašaj in ga močno kritizirali, temu pa je v Sloveniji sledil tudi Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje – NIJZ, ki se je skliceval predvsem na konflikte interesov določenih znanstvenikov in raziskovalcev, ki so sodelovali v tej raziskavi. V tujini se je za razliko od Slovenije oblikovala strokovna javnost, ki je zaradi njenega pozitivnega potenciala za zmanjšanje porabe tobaka in posledično izboljšanje javnega zdravja stopila v bran e-cigareti in takšne izjave z argumenti zavrgla, s tem pa pripomogla k temu, da je širša javnost o pojavu, varnosti, učinkovitosti in konceptu ter vlogi e-cigarete pri odvajanju od kajenja tobačnih cigaret bolj objektivno obveščena, česar pa bi bili veseli tudi v Sloveniji.

Kraljevsko zdravniško združenje (Royal College of Physicians) je 28. aprila 2016 v Londonu z izdajo svojega obsežnega poročila o varnosti in učinku e-cigaret ugotovitve raziskave PHE le še potrdilo in odpravilo vse dvome o njeni verodostojnosti:

Kraljevsko zdravniško združenje: Poročilo o zmanjševanju škode, ki jo povzroča tobak

Kraljevsko zdravniško združenje (Royal College of Physicians) je objavilo 200 strani dolgo poročilo z naslovom Nikotin brez dima: zmanjševanje škode, ki jo povzroča tobak. Kadilcem in splošni javnosti lahko zagotovimo, da je uporaba e-cigaret veliko bolj varna od kajenja.

Približno polovica kadilcev umre prezgodaj in izgubi povprečno približno 3 mesece pričakovane življenjske dobe za vsako leto kajenja po 35. letu, kar skupaj znese 10 let življenja. Čeprav se je prevalenca kajenja v VB zmanjšala na 18 %, še vedno kadi 8,7 milijonov ljudi. Zmanjševanje škode je dodatna strategija, s katero lahko to skupino kadilcev zaščitimo pred invalidnostjo in prezgodnjo smrtjo.

Zmanjševanje škode, ki jo povzroča tobak.

Kraljevsko zdravniško združenje je 28. aprila 2016 objavilo 200 strani dolgo poročilo z naslovom  Nicotine without smoke: tobacco harm reduction. V tem poročilu so strokovnjaki odgovorili na nekaj ključnih vprašanj in razjasnili nekatera dejstva:

 • e-cigarete ne vodijo v kajenje
 • e-cigarete ne vodijo v normalizacijo kajenja
 • e-cigarete so koristne pri opuščanju kajenja 
 • dolgoročna škoda zaradi uporabe e-cigaret verjetno predstavlja manj kot 5 % od škode pri uporabi tobačnih izdelkov

Morebitni učinek prvega koraka na poti v kajenje

Strokovnjaki so ugotovili, da je v VB uporaba e-cigaret omejena skoraj izključno na tiste, ki uporabljajo ali so uporabljali tobak, in so tako izključili učinek prvega koraka na poti v kajenje tobaka. Ravno nasprotno, uporaba e-cigarete pri kadilcih pogosto vodi v poskuse opuščanja kajenja, ki jih sicer ne bi bilo, delež teh poskusov pa je uspešen. Na ta način e-cigarete predstavljajo prvi korak na poti iz kajenja.

Ponovna normalizacija kajenja

Ni nikakršnih dokazov, da bi nikotinska nadomestna terapija (NRT) ali uporaba e-cigarete povzročila kakršno koli ponovno normalizacijo. Uporaba nobenega izmed teh izdelkov se ni pomembno razširila med odraslimi osebami, ki še nikoli niso kadile, prav tako pa ni podatkov, ki bi kazali, da e-cigarete med mladostniki predstavljajo prvi korak na poti v kajenje.

Dolgotrajna uporaba

Možnosti škode zaradi dolgotrajne uporabe e-cigarete ni mogoče popolnoma zanikati, zaradi vdihavanja drugih sestavin ob nikotinu, vendar je ta verjetnost zelo verjetno majhna in pa zagotovo bistveno manjša kot pri kajenju tobaka. Strokovnjaki poudarjajo potrebo po ustreznih standardih, ki bi zmanjšali izpostavitev drugim sestavinam. Čeprav ni mogoče natančno oceniti dolgotrajnih tveganj za zdravje, povezanih z dolgotrajno uporabo e-cigaret, podatki, ki so na voljo, kažejo, da to tveganje ne presega 5 % tveganja, povezanega s kajenjem tobačnih izdelkov, lahko pa je tudi bistveno manjše.

E-cigarete: koristne za javno zdravje

V poročilu ugotavljajo, da bi e-cigarete zelo verjetno bile koristne za javno zdravje v VB. Kadilce se lahko pomiri in se jih spodbudi k njihovi uporabi, javnosti pa se lahko zagotovi, da so veliko bolj varne od kajenja.

V poročilu prepoznavajo potrebo po proporcionalni regulaciji, vendar predlagajo, da regulacija ne bi smela bistveno zavirati razvoja in uporabe izdelkov za zmanjševanje škode pri kadilcih. Regulacijska strategija mora biti uravnotežena in mora:

 • zagotoviti varnost izdelkov,
 • kadilcem mora omogočiti in jih spodbujati pri uporabi teh izdelkov namesto tobaka in
 • zaznavati in preprečevati učinke, ki nasprotujejo splošnim ciljem politike nadzora uporabe tobaka.

Predsednica RCP, prof. Jane Dacre je povedala:

»Od prvega poročila RCP o tobaku, Kajenje in zdravje iz leta 1962, se nenehno trudimo uvajati nove in boljše strategije ter storitve za preprečevanje začenjanja kajenja in pomoč pri opuščanju kajenja. To novo poročilo je nadaljevanje tega dela in ugotavlja, da lahko zmanjševanje škode kljub morebitnim tveganjem veliko pripomore pri preprečevanju smrti in invalidnosti zaradi uporabe tobaka in pospeši naš prehod v družbo brez tobaka. Zmanjševanje škode lahko s pozornim upravljanjem in proporcionalno regulacijo milijonom ljudi zagotovi priložnost za izboljšanje kakovosti življenja. To je priložnost, ki jo moramo izkoristiti.«

Profesor John Britton, predsednik svetovalne skupine za tobak pri RCP pravi:

»Naraščajoča uporaba elektronskih cigaret kot nadomestka za kajenje tobaka je zelo kontroverzna tema, pri kateri se je veliko špekuliralo o morebitnih tveganjih in koristih. To poročilo odpravi skoraj vse skrbi glede teh izdelkov in ugotavlja, da elektronske cigarete ob ustrezni regulaciji lahko ogromno prispevajo k preprečevanju prezgodnje smrti, bolezni in družbenih neenakosti pri zdravju, ki jih kajenje trenutno povzroča v VB. Kadilcem je treba povedati, da jim ti izdelki lahko pomagajo za vedno opustiti uporabo tobaka.«

Povzetek poročila

 • Kajenje je najpomembnejši vzrok smrti, invalidnosti in družbene neenakosti pri zdravju v VB.
 • V bližnji prihodnosti se bo večina škodljivih učinkov na družbo in posameznike zaradi kajenja pojavila pri ljudeh, ki kadijo danes.
 • Dosledno izvajanje konvencionalne politike za nadzor uporabe tobaka spodbuja kadilce k opuščanju kajenja.
 • Opustitev kajenja je zelo težavna in večina odraslih, ki danes kadijo, bo nadaljevanja s kajenjem še več let.
 • Ljudje kadijo, ker so odvisni od nikotina, škodujejo jim pa druge sestavine tobačnega dima.
 • Zagotovitev nikotina, od katerega so kadilci odvisni, brez škodljivih sestavin tobačnega dima, lahko prepreči večino škode, ki jo povzroča kajenje.
 • Do nedavno so bili nikotinski izdelki na trgu na voljo kot zdravila za pomoč pri opuščanju kajenja.
 • Nikotinska nadomestna terapija je najučinkovitejša pri opuščanju kajenja, če jo ljudje uporabljajo skupaj s pomočjo in podporo zdravnikov, če pa jo uporabljajo sami, je bistveno manj učinkovita.
 • E-cigarete so na voljo na trgu kot potrošniški izdelki in so pri nadomeščanju uporabe tobačnih cigaret veliko bolj priljubljene kot NRT.
 • Videti je, da so e-cigarete učinkovite kot pomoč kadilcem pri opuščanju kajenja.
 • Trenutno se e-cigarete ne izdelujejo skladno z medicinskimi standardi in so verjetno bolj škodljive kot NRT.
 • Vendar ni verjetno, da bi tveganje za zdravje zaradi dolgotrajnega vdihavanja hlapov e-cigaret, ki so na voljo danes, preseglo 5 % tveganja zaradi kajenja tobaka.
 • Tehnološki razvoj in izboljšani standardi izdelave bi lahko še dodatno zmanjšali dolgotrajna tveganja pri uporabi e-cigaret.
 • Nekatere skrbi, da bi e-cigarete lahko povečale kajenje tobaka zaradi ponovne normalizacije kajenja, kot prvi korak na poti v kajenje pri mladostnikih, ali kot sredstvo za začasno abstinenco od kajenjanamesto stalne.
 • Do danes še ni podatkov, ki bi kazali, da se kar koli od navedenega v pomembnem obsegu dogaja v VB.
 • Ravno nasprotno, podatki, ki so na voljo, kažejo, da se e-cigarete uporabljajo skoraj izključno kot bolj varna alternativa kajenju tobaka, in da jih uporabljajo kadilci, ki želijo zmanjšati škodo sebi in drugim, ali popolnoma opustiti kajenje.
 • Obstaja potreba po regulaciji za zmanjševanje neposrednih in posrednih neželenih učinkov uporabe e-cigaret, vendar ta regulacija ne sme bistveno zavirati razvoja in uporabe izdelkov za zmanjševanje škode pri kadilcih.
 • Regulacijska strategija mora torej biti uravnotežena in zagotoviti varnost izdelkov, spodbujati kadilce k uporabi teh izdelkov namesto tobaka, ter zaznavati in preprečevati učinke, ki zmanjšujejo doseganje splošnih ciljev politike nadzora uporabe tobaka.
 • Tobačna industrija je že dejavna na trgu e-cigaret in je pričakovati, da bo poskusila izrabiti te izdelke za trženje tobačnih cigaret in spodbijanje delovanja širšega nadzora uporabe tobaka.
 • Kljub temu je v interesu javnega zdravja pomembno čim širše spodbujanje uporabe e-cigaret, NRT in drugih netobačnih nikotinskih izdelkov kot nadomestka za kajenje v VB.

Poročilo je na voljo za prenos na naslovu RCP: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction ali tukaj.

Za dodatne informacije se obrnite na vodjo oddelka za PR in javne zadeve, Lindo Cuthbertson, na telefonsko številko +44 20 3075 1254, +44 07748 777919, ali na naslov linda.cuthbertson@rcplondon.ac.uk

Komentarji