Komentar: Mramor znižal predvidene trošarine za e-cigarete

Komentar: Mramor znižal predvidene trošarine za e-cigarete

Komentar na članek v Dnevniku: https://www.dnevnik.si/1042734522/slovenija/mramor-znizal-predvidene-trosarine-za-ecigarete

Minister za finance Dušan Mramor, ki je v prvotnem predlogu novega zakona o trošarinah napovedal, da bo elektronske cigarete obdavčil z najvišjimi trošarinami v Evropi, je stopil korak nazaj. Na finančnem ministrstvu so se namreč na podlagi javne razprave in medresorskega usklajevanja odločili, da vsak mililiter tekočine v polnilih za e-cigarete ne bo obdavčen z enim evrom, ampak zgolj z 0,18 evra. Po novi različici bo torej višina trošarine za e-cigareto primerljiva obdavčitvi drobno rezanega tobaka. Mramorjevo »streznitev« so pozdravili v Združenju vejperjev Slovenije, torej v združenju uporabnikov e-cigaret, kjer so ves čas opozarjali na nerazumen predlog, ki bi po njihovem mnenju koristil le tobačni industriji.

Pri tem nenadnem in močnim znižanjem trošarin (kar za 82%) ne morem znebiti občutka, da je bilo vse skupaj le metanje peska v oči in del pogajalskega načrta. Podpiram popolno odstranitev e-cigaret iz trošarinskega sistema, saj ni nobene strokovne podlage za tak ukrep. Elektronske cigarete namreč niso tobačni izdelek, prav tako ni nobenih dokazanih zdravstvenih tveganj pri njihovi uporabi. Namesto da država draži zelo učinkovito metodo za odvajanje od kajenja, bi jo morala podpreti in spodbuditi ter tako vsem kadilcem olajšati prehod na elektronske cigarete. Ministrstvo za finance ni sposobno videti širše slike vpliva tehnološkega preboja na javno zdravje, saj bi imeli s spodbujanjem kadilcev za prehod na elektronske cigarete v Sloveniji čedalje manj obolelih in smrti zaradi uporabe tobačnih izdelkov, kar bi imelo posledično na dolgi rok ogromen pozitiven vpliv na državni proračun. Ravno dodatna obdavčitev učinkovite –  vsaj 95% manj škodljive metode odvajanja od kajenja – dokazuje, da ministrstvo zanimajo le kratkoročne rešitve, saj vsak kadilec manj za njih pomeni zgolj en plačnik trošarin manj. S tem ukrepom torej ministrstvo za finance že vnaprej pritlehno sanira finančni izpad, ki ga bo povzročilo čedalje večje zanimanje kadilcev za prehod na e-cigarete, in to kljub vsem oviram, ki jim jih država meče pod noge.

Vesna Kerstin Petrič iz ministrstva za zdravje je izjavila, da “najbolj pomemben vpliv na število kadilcev, sploh med mladimi, ima cena”. Sprašujem se, zakaj dodatno podražiti in omejiti izdelek, ki predstavlja veliko varnejšo alternativo tobačnim cigaretam, če vemo, da čisto vsem mladih kadilcem nov zakon ne bo preprečil nakupa cigaret? Drugega razloga kot to, da skušajo kompenzirati izpad prihodka iz naslova trošarin, ne vidimo. Komu je mar za zdravje?

Na ministrstvu za zdravje niso dali konkretnega odgovora na vprašanje, ali bo izenačitev e-cigaret s tobačnimi pripomogla k zmanjšanju škode zaradi tobaka.

Seveda ne bo, saj taka strategija nikakor ni dobra za javno zdravje. Po ocenah vodilnih svetovnih strokovnjakov so e-cigarete vsaj 95 % manj škodljive od tobačnih. Ta ocena temelji na številnih neodvisnih raziskavah in je tudi uradno stališče angleškega nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (Public Health England) in Kraljevskega zdravniškega združenja (Royal College of Physicians). Z enačenjem e-cigaret s tobačnimi pa ljudem zgolj preprečuje dostop do pravih informacij. Tako se bodo kadilci raje odločili za nadaljevanje kajenja tobačnih cigaret, saj jim mediji, stroka in politika v Sloveniji dopovedujejo, da je zdravstveno tveganje enako. Na tak način pa ministrstvo za zdravje nehote in nevede pomaga tobačni industriji, saj jim pomaga vzdrževati prvotni trg, hkrati pa jim daje čas za prilagoditev na novi trg e-cigaret in vanj implementira svoj poslovni model. Ali je to rezultat tipične nesposobnosti dojemanja realnega stanja ali pa je rezultat pritiska mogočnih tobačnih lobijev, ne vem. Menim, da bi moralo ministrstvo za zdravje tak tehnološki preboj podpreti in kadilce spodbuditi za prehod na manj škodljivo alternativo, mlade pa zavarovati tako, da se jim omeji dostop. Zagovarjam stališče, da dokler obstaja trg s tobačnimi izdelki, in mladi, pri katerih obstaja tveganje za kajenje tobačnih cigaret, mora država poskrbeti, da so varnejše alternative najmanj enako dostopne.

Prepričani pa so, da je izenačitev zaradi neraziskanosti učinkov dolgotrajne izpostavljenosti aerosolu e-cigaret (izdihani pari) in posledic dolgotrajne uporabe teh izdelkov nujna. Ponavljajo tudi, da so v tekočini in aerosolu e-cigaret našli tudi rakotvorne, dražilne in strupene snovi.

Na tržišču mrgoli izdelkov, pri katerih ni znano, kakšni so učinki dolgotrajne izpostavljenosti. Na primer mobilna in WiFi tehnologija je z nami premalo časa, da bi lahko izvedli raziskave učinkov dolgotrajne izpostavljenosti. V takih primerih se uporabijo indikatorji tveganja na podlagi kratkoročnih raziskav, katere pa pri obeh tehnologijah kažejo sprejemljivo tveganje oziroma je to tveganje minimalno. Skozi čas se te minimalne vrednosti ustrezno regulirajo glede na zadnje raziskave in tako tehnologijo naredimo varno za uporabo. Identična situacija je pri e-cigaretah, kjer zadnje raziskave (v prilogi) kažejo, da je tveganje za zdravje minimalno. Sploh pa je minimalno v primerjavi s tobačnimi izdelki (vsaj 95% manj škodljivo), pri katerih pa je že dolgo dokazano tako kratkoročno kot dolgoročno močno tveganje za zdravje. To na ministrstvu za zdravje dobro vedo, saj imajo dostop do vseh teh raziskav, ki pa jih preprosto ignorirajo. Zdi se, da imajo na ministrstvu za zdravje s takimi izjavami in stališčem zgolj priročen izgovor, da nadaljujejo s svojo škodljivo strategijo. Zakaj to počnejo, ne vemo. Zopet, ali gre za nesposobnost ali je v igri kaj drugega?

V oči zelo bode dejstvo, da so z izenačitvijo e-cigaret s tobačnimi dali ministrstvu za finance podlago, da je lahko e-cigarete dodalo v trošarinski sistem in si tako zagotovilo prihodek tako od kadilcev kot (neupravičeno) od bivših kadilcev. Kdo torej skrbi za zdravje svojih državljanov? Ministrstvo za zdravje ali ministrstvo za finance?

Vprašamo se lahko tudi, na podlagi katerih informacij ima ministrstvo za zdravje osnovano tako stališče? To stališče prihaja iz nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer pa se spet lahko vprašamo, ali oblikovanje takega stališča izvira iz nesposobnosti ali pa so v ozadju kakšni drugi motivi? Znano je namreč, da je prepletenost zdravstvene stroke in farmacije močna, farmacevtska industrija pa je največji nasprotnik e-cigaret, saj mu ta predstavlja močno konkurenco na trgu pripomočkov za odvajanje od kajenja.

»S prepovedjo oglaševanja e-cigaret, njihove prodaje mladoletnim, prepovedjo uporabe teh izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih ter z nadzorom nad prodajalci želimo preprečiti ponovno normalizacijo akta kajenja in začetek uporabe teh izdelkov predvsem med otroki in mladostniki,« so povedali na ministrstvu, na katerem ocenjujejo, da e-cigarete tudi niso učinkovit pripomoček za opuščanje kajenja.

Za izpostavljeno trditev ministrstva za zdravje ne obstajajo merodajni in verodostojni dokazi. Večina statistik uporabe e-cigarete v skupinah, ki niso tarčne (to so mladoletne osebe in nekadilci), kaže zelo nizek odstotek preizkušanja. Tako pravi tudi anketa, izvedena v Sloveniji: med anketiranci je bilo 2,6 % mlajših od 18 let, med njimi pa je bilo 75 % takih, ki so pred uporabo e-cigarete že kadili tobačne cigarete. Mladoletnih uporabnikov, ki pred začetkom uporabe niso kadili tobačnih cigaret, je le 0,6 % (Združenje vejperjev Slovenije, 2016).

Podobno kažejo tudi druge statistike po svetu. Mladoletniki, ki so preizkusili e-cigareto, so v velikem odstotku pred tem že kadili tobačne cigarete. Zaenkrat tudi še ni jasno, ali se v obeh skupinah rizičnih potrošnikov za preizkus e-cigarete odločijo le enkratno, ker gre za zanimivo noviteto, ki jo kasneje zavržejo, ali preizkus e-cigarete v določenih primerih vodi tudi v dolgoročno uporabo e-cigarete ali tobaka. Dokazov za slednjo trditev enostavno NI. Raziskave, kjer so iskali mlade preizkuševalce e-cigaret, ki so se kasneje odločili tudi za preizkus tradicionalne cigarete, so v najslabšem primeru pokazale zelo nizek odstotek le-teh (Kozlowski, 2015). Te raziskave so se osredotočale zgolj na enkratni preizkus enega ali drugega izdelka, ne pa na dolgoročno uporabo.

Namesto enostranskega zatrjevanja, da so e-cigarete med nekadilci in mladoletniki vstopna točka, ki lahko vodi k redni uporabi tobačnih izdelkov, se moramo vprašati, koliko tistim mlajšim, ki so nagnjeni k uporabi tobačnih izdelkov ali so jih že uporabili, bodo elektronske cigarete preprečile, da bi postali redni kadilci (Kozlowski, 2015). Tudi multivariantne analize z več spremenljivkami podpirajo upravičenost tega vprašanja, saj kažejo, da je preizkušanje e-cigarete tesno povezano s spremenljivkami, kot so predhodno kajenje tobačnih cigaret, življenje v urbanem okolju in starši kadilci.

Vprašanje je torej treba jemati resno, kar dokazuje tudi nedavna raziskava Friedmanove z ameriške univerze Yale, ki je preučevala, kako dostopnost e-cigarete vpliva na kajenje med mladimi (od 12 do 17 let). Raziskava je pokazala, da ima prepoved prodaje e-cigaret mlajšim od 18 let negativni vpliv na to rizično skupino uporabnikov. V državah, kjer so prodajo e-cigaret mlajšim od 18 let prepovedali, je med najstniki statistično pomembno (za 0.9 %) PORASLA uporaba tobaka in tobačnih izdelkov v primerjavi z državami, kjer prepovedi ni bilo in se to ni zgodilo (Friedman, 2015).

Raziskati pa je treba tudi področje dejanske zasvojljivosti e-cigaret z nikotinom, kot so se tega že lotili v Veliki Britaniji. Tam nekateri strokovnjaki ugotavljajo, da e-cigarete z nikotinom manj zasvajajo uporabnike kot tobačne. Ugotavljajo, da da tisti redki nekadilci, ki eksperimentirajo z e-cigareto, ne postanejo njeni odvisniki, saj se nikotin absorbira na drugačen način.

Utemeljene bojazni, da bi nekadilci in mladoletne osebe množično posegale po e-cigareti samo zaradi njene privlačnosti, torej ni. Za preprečevanje uporabe med rizičnimi skupinami pa nikakor niso potrebni tako rigidni ukrepi, kot jih predvideva ZOUTI, saj bi škodovali odraslim kadilcem, ki bi si z e-cigareto pomagali pri opuščanju tobaka. Prodajo e-cigarete je možno regulirati tudi drugače:

  • z zakonsko prepovedjo prodaje mladoletnim osebam (prodaja nikotinskih e-tekočin je mladoletnim osebam sicer že prepovedana z Zakonom o kemikalijah),
  • z zahtevanjem identifikacijskega dokumenta ob nakupu,
  • s potrditvijo o polnoletnosti pred vstopom na spletno stran,
  • v primeru spletnega nakupovanja naj identifikacijo kupca preveri dostavljalec.

Preizkušanje nikotinskih e-cigaret pri polnoletnih nekadilcih lahko preprečujejo tudi pristojni strokovnjaki in moralno ozaveščeni prodajalci sami, ki javno spodbujajo zavedanje, da gre za izdelek, ki je namenjen izključno kadilcem. Velika večina se tega dobro zaveda tudi brez tega, kajti globalne statistike jasno kažejo, da se za e-cigareto v daleč najvišjem odstotku odločata dva tipa kadilcev: tisti, ki želijo opustiti ali zmanjšati kajenje, in tisti, ki se kajenja nimajo namena odvaditi.

so povedali na ministrstvu, na katerem ocenjujejo, da e-cigarete tudi niso učinkovit pripomoček za opuščanje kajenja.

Neverjetna izjava! Po neuradnih ocenah je na svetu 100 milijonov ljudi, ki je z e-cigareto prenehalo kaditi tobačne cigarete; 100 milijonov ljudi, ki so si za vsaj 95% zmanjšali zdravstveno tveganje; 100 milijonov ljudi, ki imajo zaradi svoje odločitve izboljšano kvaliteto življenja; 100 milijonov ljudi, ki ne zaudarjajo po tobaku in zasmrajajo svoje okolice; 100 milijonov ljudi, ki ne podpirajo tobačne industrije. To je neverjetno podla izjava, saj vemo, da to pomeni tudi, da je 100 milijonov ljudi, ki ne plačujejo trošarin ali drugih davkov na tobak, 100 milijonov, ki ne kupujejo raznih nikotinskih obližev in žvečilk, ki jih ekskluzivno trži farmacevtska industrija, 100 milijonov, ki ogrožajo profite tistih, ki naj bi služili ljudem in varovali njihovo zdravje. Se zavedajo, da je po podatkih kar 82% uporabnikov e-cigaret bivših kadilcev? Navsezadnje pa je vsaj 10.000 slovenskih državljanov, ki so s pomočjo e-cigaret opustili kajenje.

Zaključek

Predlagani zakon je najostrejši možni ukrep proti zmanjšanju rabe tobaka. Vendar bi morali ministrstvo za zdravje, nacionalni inštitut za varovanje zdravja in ostali podporniki novega zakona nujno sprevideti, da bo – ne glede na to, kako stroga je zakonodaja glede rabe tobaka – določen odstotek ljudi še vedno uporabljal tobačne izdelke. Resnično upam, da bodo sprevideli, da imamo danes s pravilno strategijo umestitve e-cigaret v družbo priložnost tehnološkega preboja, ki bi ta odstotek lahko popolnoma zreduciral. Upamo tudi, da bodo na ministrstvu za finance dojeli, da dolgoročni vpliv na proračun, ki bi ga lahko imelo izboljšano javno zdravje, pretehta količino pobranih trošarin, ki jih pobirajo sproti.

V tem videu zamenjamo Kalifornijo z Slovenijo pa imamo realno sliko točno zakaj se to dogaja tudi pri nas:

 

Avtor: Aleš Jerič

Prispevki avtorja izražajo njegova osebna stališča in ne nujno tudi Združenja vejperjev Slovenije.

Komentarji