Analiza ankete med uporabniki elektronske cigarete v Sloveniji

Analiza ankete med uporabniki elektronske cigarete v Sloveniji

Vzorec za analizo ankete spodaj je bil zajet 7. marca 2016 med 620 uporabniki. Anketa na spletu bo še naprej zbirala podatke, medtem ko bomo analizo periodično in po potrebi obnavljali.

Grafični vpogled v anketo si lahko ogledate tukaj.

Ocenjujemo, da elektronske cigarete v Sloveniji uporablja med 10.000 in 15.000 ljudi. Z anketo smo poskusili ugotoviti, kdo so ti uporabniki in kakšne so njihove značilnosti.

Med uporabniki elektronske cigarete v Sloveniji je malo več kot 80% moških. Velika večina uporabnikov e-cigarete je pred tem kadila tobačne cigarete, in sicer povprečno 25 let. Tri četrtine anketirancev je kadilo eno ali dve škatlici tobačnih cigaret na dan. Prav tako je približno 75% vprašanih odgovorilo, da so že prej poskusili opustiti kajenje tobačnih cigaret. Med njimi je približno tretjina takšnih, ki je pri poskusu opuščanja tobaka uporabila priporočene farmacevtske metode (nikotinske žvečilne gumije in nikotinske transdermalne obliže). Uporabnikov e-cigarete, ki nikoli prej niso kadili tobačnih cigaret, je le 2,5 %.

Dobra polovica anketirancev (53 %) je po vseh prejšnjih neuspelih poskusih z e-cigareto popolnoma prenehala kaditi tobačne cigarete, dodatnih 8 % pa z njo uspešno zmanjšuje število pokajenih cigaret. Kot najpomembnejšo lastnost, ki jo zagotavlja elektronska cigareta, navajajo proizvajanje dimu podobne pare in način zaužitja, tj. inhalacijo. Približno polovica uporabnikov e-cigarete ocenjuje, da jim tobačna cigareta ne zagotavlja ničesar, kar jim ne bi zagotovila tudi elektronska različica.

Približno dve tretjini anketirancev uporablja tekočine z 3–9 mg nikotina na mililiter. Prav tako dve tretjini vprašanih porabi med 1 in 5 ml tekočine na dan.

Če elektronskih cigaret ne bi bilo več v prosti prodaji, bi približno četrtina vprašanih znova posegla po tobačnih cigaretah, skoraj dve tretjini pa bi jih potrebno opremo, tekočine in dodatke kupovalo na črnem trgu.

Večina anketirancev (92 %) navaja številne koristne učinke e-cigarete. Tako jih kar 70 % poroča o izboljšavi dihalne funkcije, polovica pa o popolnem prenehanju kašlja. Vprašani navajajo tudi druge ugodne učinke, kot so lažje dihanje, povečana vitalnost, boljši spanec, izboljšano zdravje zob in kože, zmanjšano smrčanje, boljši pretok krvi in znižanje krvnega tlaka. O slabšem zdravstvenem stanju poroča samo 0,6 % vprašanih.

Približno dve tretjini vprašanih ni imelo nobenih neželenih učinkih pri uporabi e-cigarete. Med tistimi, pri katerih so se neželeni učinki pojavili, je šlo najpogosteje za občutek suhega grla (25 %), kašelj (6,3 %), glavobol (4,5 %) in povečan srčni utrip (2,9 %). Med tistimi, pri katerih so se pojavili neželeni učinki, jih je 40 % povedalo, da so se ti pojavili samo na začetku uporabe, pozneje pa so izginili. Pri 13,7 % anketirancev se neželeni učinki pojavljajo le občasno.

Največji delež vprašanih (približno polovica) uporablja tekočine brez arome tobaka. Izključno tekočine z aromo tobaka uporablja le 11,9 % anketirancev. Če bi različne sadne in druge okuse, ki niso tobačni, prepovedali, bi 65% vprašanih e-tekočini dodajalo aromo po lastni izbiri.

Med tistimi, ki so se s svojim osebnim zdravnikom posvetovali glede uporabe e-cigarete, jih je 92 % povedalo, da jih zdravnik pri tem podpira.

Kar 85 % anketirancev meni, da je elektronska cigareta učinkovitejši pripomoček za prenehanje kajenja, kot drugi pripomočki, ki so jim na voljo.

Če bi vlada uvedla trošarine na e-tekočine v višini 1 € na 1 ml tekočine, bi kar 72 % vprašanih kupovalo e-tekočine v tujini, medtem ko se jih več kot dve tretjini boji, da bi zaradi visokih cen e-tekočin morali opustiti uporabo e-cigarete in znova začeti z uporabo tobačnih cigaret.

V primeru uvedbe trošarin in prepovedi nakupa iz tujine bi kar 86 % uporabnikov tekočine kupovalo na črnem trgu.

Med anketiranci je bilo 2,6 % mlajših od 18 let, vendar je med njimi 75 % takih, ki so pred uporabo e-cigarete že kadili tobačne cigarete. Mladoletnih uporabnikov, ki pred začetkom uporabe niso kadili tobačnih cigaret, je le 0,6 % med vsemi anketiranci.

Komentarji