Novo poročilo SZO napačno ocenjuje dokaze o elektronskih cigaretah

Novo poročilo SZO napačno ocenjuje dokaze o elektronskih cigaretah

Pred mednarodnim srečanjem držav, ki so podpisale Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka znanstveniki iz Velike Britanije pozivajo k boljšem razumevanju morebitnih koristi e-cigaret pri zmanjševanju pandemije kajenja.

Sedma seja konference pogodbenic (COP) Okvirne konvencije o nadzoru tobaka (FCTC), globalne pogodbe o javnem zdravju, bo potekala od 7. do 12. novembra 2016 v Mumbaju v Indiji. Na tem srečanju bodo pogodbenice konvencije (države in druge upravne enote) razpravljale o tem, ali je treba podobne ukrepe, kot so priporočeni za zmanjšanje uporabe tobaka uporabiti tudi pri e-cigaretah.

Svetovna zdravstvena organizacija je pred konferenco objavila poročilo o elektronskih sistemih za dovajanje nikotina (ENDS – Electronic Nicotine Delivery Systems) in elektronskih sistemih za dovajanje učinkovin brez nikotina (ENDDS – Electronic Non-Nicotine Delivery Systems), znanih tudi kot e-cigarete. To poročilo naj bi bilo povzetek dokazov o teh napravah.

Znanstveniki iz Centra za raziskave tobaka in alkohola, centra odličnosti raziskav javnega zdravja UKCRC, so danes objavili močno kritiko poročila SZO, v katerem navajajo niz pomislekov glede vsebine dokumenta, ki po njihovem mnenju napačno predstavlja obstoječe dokaze o e-cigaretah. V svoji kritiki so pregledali posamezne elemente poročila SZO in identificirali napake v načinu predstavitve dokazov ter morebitne napake pri interpretaciji poročila, ki bi lahko države spodbudilo k sprejetju odvečnih omejitev e-cigaret in spodkopalo napore za zmanjševanje kajenja.

Kritika UKCTAS poudarja dokaze, navedene v nedavnem poročilu Kraljevske zdravniške zbornice »Nikotin brez dima« in poznejše raziskave, ki ugotavljajo, da so e-cigarete bistveno manj škodljive od kajenja, in da je treba kadilce, ki imajo težave z opuščanjem kajenja, spodbuditi k njihovi uporabi.

Poročilo SZO napačno predstavlja že znana dejstva o e-cigaretah. Predvsem obravnava e-cigarete kot grožnjo in ne kot priložnost za zmanjševanje kajenja; napačno količinsko opredeljuje tveganja pri uporabi e-cigaret v primerjavi s kajenjem; napačno predstavlja obstoječe dokaze o morebitni škodljivosti za druge; zavrača dejstvo, da e-cigarete kadilcem pomagajo opustiti kajenje; ne priznava, da bi nekatere oblike trženja e-cigaret lahko kadilce spodbudile k prehodu na manj škodljive izdelke; ne razume, da so okusi v e-cigaretah koristni za ljudi, ki želijo opustiti kajenje; napačno ocenjuje trenuten trg e-cigaret in je videti da brez kakršne koli temeljite analize podpira zelo restriktivno politiko obravnavanja e-cigaret. Poleg tega SZO ne priznava, da bi bistvene restrikcije e-cigaret lahko imele neželene posledice, vključno s povečanjem incidence kajenja.

Nazadnje raziskovalci poudarjajo, da poročilo SZO temelji na štirih neobjavljenih člankih, ki še vedno niso bili strokovno pregledani, kar ne omogoča odprtega in transparentnega pregleda dokazov. To torej ni dobra osnova za oblikovanje politike in predstavlja tveganje spodkopavanja namesto spodbujanja Okvirne konvencije o nadzoru tobaka, ki je zasnovana tako, da državam pomaga zmanjšati incidenco kajenja in rešiti življenja.

Center za raziskave alkohola in tobaka VB 

Center za raziskave alkohola in tobaka VB (UKCTAS) je mreža 13 univerz (12 v VB in ena na Novi Zelandiji), ki jo je ustanovilo Partnerstvo za klinične raziskave v VB (UK Clinical Research Collaboration). Ta center je zasnovan za raziskave, izobraževanje in oblikovanje politike o tobaku in alkoholu, ki sta pomembna dejavnika javnega zdravja. Cilj UKCTAS je oblikovanje portfelja mednarodnih raziskav in razvoja politike ter zagotavljanja pogojev za raziskave tobaka in alkohola. Naše delo vključuje razvoj strategij za spremembe vedenja pri uporabi tobaka in alkohola, iskanje ukrepov za zmanjševanje škode, nadzor tobačne in alkoholne industrije ter razvoj učinkovitih ukrepov za izboljšanje javnega zdravja in dobrega počutja. UKCTAS ni na noben način povezan s tobačnimi družbami ali proizvajalci e-cigaret in od njih ne prejema nobenih sredstev. Dodatne informacije so na voljo na naslovu: www.ukctas.net

Komentarji