Kakšne spremembe prinaša novi ZOUTPI zakon?

Kakšne spremembe prinaša novi ZOUTPI zakon?

11.3.2017 je stopil v veljavo nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki na področju elektronskih cigaret prinaša kar nekaj sprememb.

Celotno vsebino ZOUTPI zakona si lahko preberete TUKAJ.

Poglavitne spremembe za uporabnike in kupce elektronskih cigaret so:

  • prepoved prodaje na daljavo (preko interneta, telefona, e-pošte,…) elektronskih cigaret, njenih sestavnih/rezervnih delov in e-tekočin (11.3.2017),
  • prepoved promocijskih daril, darilnih bonov, kuponov za popust ipd. v povezavi z nakupom tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov (11.3.2017),
  • prepoved uporabe elektronske cigarete v zaprtih javnih prostorih ne glede na vsebnost nikotina (11.3.2017),
  • največ 10 ml flaške e-tekočine z vsebnostjo nikotina (velja tudi za baze) (20.5.2017),
  • največ 20 mg/ml nikotina v e-tekočinah (velja tudi za baze) (20.5.2017),
  • okrnjena ponudba elektronskih cigaret, uparjalnikov, naprav in ostalih podobnih izdelkov ter e-tekočin (11.3.2017).

Prepoved prodaje na daljavo elektronskih cigaret, njenih sestavnih/rezervnih delov in e-tekočin

Prepoved prodaje na daljavo povezanih izdelkov (preko interneta, telefona, e-pošte,…) velja za elektronske cigarete z ali brez vsebnosti nikotina vključno s sestavnimi/rezervnimi deli ter za nikotinske in breznikotinske e-tekočine.

Katerih izdelkov ne bo več možno kupiti preko spleta ali naročiti preko telefona/e-pošte?

  • Elektronskih cigaret (kompleti z napravo, uparjalnikom, grelno glavo ipd.).
  • Sestavnih oz. rezervnih delov elektronske cigarete (regulirano baterijsko ohišje, uparjalnik, grelna glava, ustnik, stekleno ohišje rezervoarja uparjalnika ipd.).
  • Nikotinskih in breznikotinskih e-tekočin.
  • Nikotinskih baz.

Elektronske cigarete in sestavne oz. rezervne dele ter nikotinske ali breznikotinske e-tekočine boste po 11.3.2017 lahko kupili le osebno v fizični trgovini.

Prepoved promocijskih daril, darilnih bonov, kuponov za popust ipd.

Nov ZOUTPI zakon med drugim tudi določa prepoved promocijskih daril, darilnih bonov, kuponov za popust ali kakršnihkoli drugih ugodnosti v povezavi z nakupom tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.

Zbranih točk zvestobe ali dobroimetja iz naslova nagrade za pripeljanega prijatelja tako žal ni več mogoče koristiti. To velja tako za nakupe v naši spletni trgovini kot tudi za osebne nakupe v fizični trgovini.

Prepoved uporabe elektronske cigarete v zaprtih javnih prostorih

Z 11.3.2017 začne veljati tudi prepoved uporabe elektronske cigarete v zaprtih javnih prostorih ne glede na vsebnost nikotina. Globa zoper ta prekršek je 125€ za fizično osebo in od 4.000 – 33.000 € za pravno osebo. Elektronsko cigareto boste v zaprtih javnih prostorih lahko uporabljali le v kadilnicah.

Omejitve glede elektronskih cigaret, sestavnih/rezervnih delov in e-tekočin z vsebnostjo nikotina

Elektronske cigarete, njihove sestavne/rezervne dele in nikotinske e-tekočine, katere smo že dane na trg, bodo lahko v fizični trgovini nemoteno prodajali do 20.5.2017. V tem času morajo elektronske cigarete in nikotinske e-tekočine prijaviti, da bi jih lahko nemoteno prodajali tudi po navedenem datumu.

Nove izdelke, torej tiste katere bodo naročili in prejeli po 11.3.2017, in katerih še nimajo v ponudbi, bodo morali najprej prijaviti in nato še 6 mesecev počakati preden jih bodo lahko začeli dejansko prodajati.

Po 20.5.2017 bodo na voljo nikotinske e-tekočine z največjo vsebnostjo 20 mg/ml in največ 10 ml. Ta omejitev velja tudi za nikotinske baze. Elektronske cigarete pa bodo po tem datumu morale izpolnjevati kar nekaj pogojev; narejene morajo biti tako, da jih ne morejo uporabiti otroci, imeti bodo morale sistem, ki preprečuje prepuščanje e-tekočine ob ponovnem polnjenju rezervoarja ipd.

Omejitev 2ml velja le za elektronske cigarete za enkratno uporabo in polnila/rezervoarje za enkratno uporabo. Kot kaže NI omejitev glede kapacitete uparjalnikov, ki so namenjeni večkratnemu polnjenju.

26. Člen
V elektronskih cigaretah za enkratno uporabo ali v polnilih za enkratno uporabo prostornina polnil ali rezervoarjev ne presega 2 ml.

Okrnjena ponudba

V prihodnosti je pričakovati močno okrnjeno ponudbo elektronskih cigaret in e-tekočin z vsebnostjo nikotina na našem trgu. Elektronske cigarete in e-tekočine z nikotinom bodo prodajalci namreč morali prijaviti. S tem bodo nastali določeni stroški, katerih višina pa še ni znana. V pripravi je nov zakon, ki bo določal višino zneska za prijavo posameznega izdelka. V kolikor bodo stroški previsoki, bodo žal primorani prijaviti le najbolj prodajane izdelke iz njihove ponudbe.

Komentarji