Odprto pismo poslancem DZ o spremembah nove tobačne zakonodaje

Odprto pismo poslancem DZ o spremembah nove tobačne zakonodaje

Spoštovane poslanke in poslanci,

Združenje vejperjev Slovenije (v nastajanju)  podpiramo velik del predlaganih sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, saj pomenijo korak naprej v smeri zmanjševanja uporabe tobačnih izdelkov in posledično bolj zdravih ljudi. Skrbi pa nas, da bo njihove pozitivne učinke v celoti zasenčil tisti del predloga, ki izenačuje elektronske cigarete z tobačnim izdelkom, saj s pretirano obdavčitvijo e-tekočin omejuje dostopnost do izjemno učinkovitega sredstva pri opuščanju kajenja cigaret ter tako močno oteži kadilcem hiter in zanesljiv prehod na bistveno manj škodljiv življenjski slog. Za tako drastično regulativo v tem trenutku preprosto ni strokovno-znanstvene podlage, in je v naših očeh nesorazmerna ter neutemeljena. Je pa veliko argumentov, ki vodijo do jasnega zaključka, da bi tovrsten ukrep koristil tako tobačni kot farmacevtski industriji (zelo dobro je dokumentirano lobiranje obeh omenjenih skupin pri EU na to temo, ki pa na srečo ni bilo v celoti uspešno).

Glede na zgoraj navedeno Vas pozivamo, da omenjeni predlog novega zakona o trošarinah, ki ga predlaga ministrstvo za finance zavrnete, dokler ministrstvo ne pripravi novega strokovnejšega predloga, ki elektronskih cigaret ne bo enačil s tobačnimi izdelki ter določal nerealno visokih trošarnin za tekočine, ki vsebujejo nikotin, kot jih predlaga sedanji zakon.

Izjemna učinkovitost pri opuščanju kajenja cigaret temelji na dejstvu, da je po podatkih ASH (Action on Smoking and Health) v Veliki Britaniji 2,6 milijona odraslih, od katerih je približno 1.1 milijona bivših kadilcev, 1.4 milijona pa kadilcev, ki si s pomočjo elektronske cigarete zmanjšujejo število pokajenih cigaret. Na osnovi teh podatkov ne preseneča, da se strokovna javnost po vsem svetu čedalje bolj opredeljuje za uporabo naprav za uparjanje e-tekočine, ki jih prepoznava tudi kot učinkovito sredstvo pri opuščanju kajenja, nekateri pa te naprave celo razglašajo za najpomembnejšo zdravstveno inovacijo po odkritju antibiotikov. Kot so pokazale različne raziskave, se namreč klasičnim kadilcem – tudi tistim s kroničnimi boleznimi, s prehodom na elektronske cigarete bistveno izboljša zdravje. To potrjuje tudi britansko ministrstvo za zdravje, ki na osnovi mnenja strokovnjakov iz angleške agencije za javno zdravje PHE (Public Health England), ki je na podlagi obsežnih raziskav ugotovila, da so naprave za uparjanje e-tekočine za kar 95 odstotkov manj škodljive kot klasični  tobačni cigareti in vse kadilce spodbuja k uporabi teh naprav.

Za razliko od angleških kolegov in navkljub mnogim študijam o vplivih naprav za uparjanje e-tekočine na zdravje, se na slovenskem ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje dosledno držijo doktrine Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je do teh naprav zadržana, češ, da še ni dovolj dokazov o njihovi dolgoročni varnosti, čeprav po drugi strani pritrjujejo, da je raven tveganja za zdravje pri napravah za uparjanje e-tekočine res nižja.

Vendar pa nasprotno tem stališčem, ki s predlaganimi strogimi regulativnimi ukrepi demonizirajo napravo za uparjanje e-tekočine, Darek Yach, eden od 53-ih vodilnih strokovnjakov s področja znanosti o nikotinu in javnozdravstvene politike ter utemeljitelj Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom, ki 180 držav podpisnic zavezuje k omejevanju kajenja z dvigovanjem trošarin, prepovedjo oglaševanja cigaret in drugimi ukrepi, pravi, da je varnost teh naprav veliko manjši problem, kot pa nadaljnja uporaba tobačnih izdelkov.

Tudi Cliv Bates, britanski javnozdravstveni strokovnjak, naprave za uparjanje e-tekočine obravnava kot učinkovito sredstvo za zmanjšanje zdravstvene škode med kadilci ter spodbuja uporabo le-teh pri opuščanju kajenja, kar bi po njegovih besedah bilo tudi “stroškovno zelo učinkovito, saj oseba, ki preneha kaditi, za javnozdravstveni sistem predstavlja velik prihranek”.

Z izenačitvijo elektronskih cigaret z tobačnimi pa bodo te obdavčene po trošarinskem sistemu. Iz zgoraj navedenih razlogov je nerazumljiva uvedba trošarin na nikotinske e-tekočine, ki se jih uporablja z napravami za uparjanje e-tekočine, sploh, ker bi naj bila ta v Sloveniji najvišja v vsej Evropi! Finančni učinek takega trošarinskega zakona bo po oceni ministrstva za finance, za državno blagajno zanemarljiv. Dejstvo je tudi, da imajo najstrožje omejitve uporabe e-cigaret v državah, kjer imajo največji delež kadilcev klasičnih cigaret (npr. Turčija, Kuvajt, Južna Koreja, Kitajska,…) – kot neposreden rezultat pritiskov tobačnih lobijev.

Po drugi strani pa bo imel ta zakon izjemno negativen učinek na vse, ki kadijo klasične cigarete, saj jim bo močno otežil dostop do izredno učinkovitega sredstva za prenehanje kajenja. Tudi trgovcev, ki so bogat vir strokovnih informacij o tem relativno novem izdelku in so praktično prvi stik potrošnika z izdelkom, bo čedalje manj, saj bodo zaradi manjše prodaje, prisiljeni zapreti svoje trgovine. Takšna trošarina dejansko pomeni konec trga elektronskih cigaret v Sloveniji, kar pa bo imelo celo nasproten učinek želenemu, saj bodo uporabniki, ki bodo na elektronski cigareti vztrajali še naprej, verjetno začeli kupovati na prostem trgu EU ali celo na črnem trgu, ki se bo izoblikoval kot posledica takšnega zakona. Tako drastične trošarine, ki bi e-tekočine podražile tudi za 200 odstotkov, predlagatelj zakona namreč utemeljuje z neargumentiranim stališčem nenavedenih virov iz zdravstvene stroke, ki trdi, da so e-cigareti prav toliko škodljivi kot konvencionalne cigarete, po mnenju nekaterih celo bolj. Takšne trditve seveda nimajo prav nobenih znanstvenih dokazov!

Poslancem državnega zbora v tem delu predlagamo, da pozovejo predlagatelje zakona k predložitvi dokazov, če jih bodo lahko! Do danes jim to ni uspelo oz. so javnost napotili na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer pa ni ne duha ne sluha o trditvah finančnega ministrstva, da so »e-cigarete prav toliko škodljive zdravju, kot konvencionalne cigarete za kajenje, po mnenju nekaterih celo bolj.« Celo nasprotno: dr. Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je dejala da je »raven tveganja za zdravje pri e-cigaretah nižja.«

Vsak, ki resnično pozna tovrstne naprave, njihovo učinkovitost ter pozitiven učinek na kvaliteto življenja, kar vejperji izkušamo že vrsto let, ve, da ni mogoče najti dobronamernega razloga, ki bi lahko upravičil klasifikacijo teh naprav kot tobačnih ali medicinskih izdelkov. To velja še posebej ob dejstvu, da vsi ostali izdelki, ki znano škodujejo zdravju, prosto ostajajo na trgu in so dosegljivi širši javnosti brez vsakršnih omejitev.

Ker priljubljenost vejpanja pri nas in po svetu skokovito narašča, kar je spodbudilo tudi bliskovit tehnološki razvoj inovativnih naprav in oblik uparjanja e-tekočine, se je s tem pojavila potreba po regulaciji trga za zagotavljanje kakovosti in varnosti, kar pozdravljamo, saj želimo, da je produkt, ki ga uporabljamo, za nas potrošnike dober in varen. Vendar pa je trenutni predlog nerazumljiv, saj z njim kaznuje tiste državljane, ki z uporabo elektronske cigarete sami znižujejo škodljive posledice tobačnega kajenja. Razumemo, da naprave za uparjanje e-tekočine na dolgi rok predstavljajo resno grožnjo (trošarinskim) prilivom v državno blagajno ter profitu industrijskih mogotcev, prepletenih z javnim zdravstvom saj zmanjšanje števila kadilcev pomeni manj prodanih tobačnih izdelkov. Jasno nam je, a nam za to ni mar. Za kar pa si zavzemamo, je naša svoboda izbire ter pravo varstvo zdravja nas samih in nam bližnjih.

Zato vljudno vabimo poslance državnega zbora Republike Slovenije, da si z upoštevanjem vsega navedenega ustvarijo objektivno mnenje glede elektronskih cigaret in z njimi povezanih izdelkov, ter  da jih klasificirajo kot rekreacijske izdelke za splošni namen, in ne striktno kot medicinski, tobačni ali kakršni koli drugi tip izdelkov, s čimer bi lahko omejili , otežili ali onemogočili uporabnikom dostop do elektronskih cigaret in sorodnih izdelkov za uparjanje in njihovo uporabo. Skladno s tem Vas pozivamo, da pripravite primerno zakonodajo in postavite temelje svobodnega ter neomejenega vejpanja v Sloveniji tako, da podprete naslednje predloge:

  • zavrnitev predloga novega zakona o trošarinah na nikotinske e-tekočine dokler ministrstvo ne pripravi novega strokovnejšega predloga, ki elektronskih cigaret ne bo enačil s tobačnimi izdelki ter določal nerealno visokih trošarnin za tekočine, ki vsebujejo nikotin, kot jih predlaga sedanji zakon.

  • omogočiti vsem obstoječim slovenskim vejperjem, da neprekinjeno nadaljujejo s svojo aktivnostjo na enak način, kot je to omogočeno uporabnikom v državah, kjer uporaba elektronskih cigaret ni regulirana, ne da bi zakonodajni okvir imel negativni učinek na razpoložljivost, ceno in raznolikost vejperskih izdelkov;

  • omogočiti vsem bodočim slovenskim vejperjem isto bogato kulturo vejpanja, ki jo mi sami trenutno uživamo v državi;

  • omogočiti proizvajalcem in trgovcem naprav ter tekočin za elektronsko uparjanje, da nadaljujejo s poslovanjem, ne da bi bili časovno in finančno (pre)obremenjeni z nepotrebnimi postopki za izdajo dovoljenj v povezavi z elektronskimi cigaretam oz. napravami za uparjanje e-tekočine in sorodnimi izdelki.

 

S spoštovanjem,

Združenje vejperjev Slovenije

Komentarji